Er du ansvarlig for et hestehold? Husk registrering af hestene i CHR senest 31. marts

23. januar 2023

Alle ejendomme, der holder en eller flere heste, skal sikre, at de enkelte heste nu skal være registreret i CHR via Fødevarestyrelsens app ”CHR” som kan hentes i App Store eller Google Play.

Er du ansvarlig for et hestehold med en eller flere heste på din ejendom, skal du som den ansvarlige for hesteholdet nu sikre, at alle heste er registreret i CHR inden 31. marts 2023.

Alle heste skal registreres i app’en, så de bliver tilknyttet deres opstaldningssted. Det er derfor også den ansvarlige for hesteholdet, som skal foretage registreringen af hestene, og ikke nødvendigvis hestens ejer.

Ejer vs. opstaldningssted

Har du et opstaldningssted er det altså dig, der skal stå for registreringen af hestene. Forpagter du noget jord hos naboen til dine heste, er det dig og ikke jordejeren, der skal stå for registreringen.

Det er kun heste, der opholder sig i hesteholdet i mere end 30 dage der skal registreres. Fristen for at registrere flytningen er 7 dage fra hesten bliver flyttet.

Er hestene opstaldet ude i forbindelse med fx konkurrence eller bedækning skal hestene dog først registreres efter 90 dage. Hingste der opstaldes i forbindelse med avl, skal ikke registreres i hele avlssæsonen. Ejere af importerede heste skal også fremadrettet huske, at de selv skal sørge for at registrere hestene i Danmark.

Nye frister for en række registreringer

Med de nye CHR-regler er der ligeledes ændret på fristerne på følgende registreringer, og de skal fremadrettet foretages seneste efter 7 dage:

  • Ejerskifte
  • Flytning mellem opstaldningssteder, hvis hesten skal opholde sig i mere end 30 dage, dog med de samme undtagelser som i ovenstående
  • Udelukkelse fra konsum
  • Afmelding af en død hest

Ved brug af ridehus og ridebaner

Hvis man træner dagligt på en ridebane eller i ridehus, hvor hesten ikke står opstaldet, så skal den ansvarlige for ridebane/ridehus have en liste med brugernes navne og kontaktoplysninger.

Konkurrencer, dyrskuer og kåringer mv.

I forbindelse med afholdelse af konkurrencer, dyrskuer og kåringer mv., så er det ligeledes den ansvarlige for begivenheden, der skal føre fortegnelse over, hvilke heste der deltager samt deres unikke koder (UELN-numre) Denne liste over deltagende heste samt dato for deltagelse, skal kunne udleveres ved forespørgsel fra Fødevarestyrelsen.

Registreringen skal hjælpe ved smitteopsporing

I dyresundhedsloven, som gælder i alle EU-medlemslande, er der regler for forebyggelse og bekæmpelse af alvorlige dyresygdomme herunder hos heste. Derfor er registrering af alle heste et vigtigt redskab i tilfælde af alvorlige sygdomsudbrud.

Disse sygdomme skal bekæmpes hurtigt, dels af hensyn til dyrenes velfærd, men også hele hestebranchen/sporten, da alvorlige sygdomsudbrud vil begrænse muligheden for at flytte heste mellem EU-lande.

Gebyr ved registrering

Når dyr bliver registreret i CHR, vil der ofte være et gebyr forbundet med registreringen. Gebyret går til at dække Fødevarestyrelsens udgifter til bl.a. udvikling og drift af databasen og kontrol af CHR-reglerne.

Fødevarestyrelsen forventer, at der på et tidspunkt vil komme et gebyr for registrering af hestehold i CHR. Det vil tidligst blive fra 2024, og da gebyret vil blive opkrævet bagudrettet, vil det først ske i 2025.

Størrelsen på gebyret forventes at blive nogle få hundrede kroner pr. hestehold årligt.

App’en CHR til registrering af heste kan hentes her:

CHR i App Store (apple.com)

CHR i Google Play

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)