skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Er Du Klar Til Omstilling Til Non-GM?

Er du klar til omstilling til non-GM?

Alle Arla-leverandører skal lægge om til non-GM i løbet af 1. halvår 2021, og flere af de mindre mejerier følger trop. En nylig opgørelse lavet af SEGES viser, at bedrifter, der har lagt om inden for de seneste 12 måneder, har nået samme mælkeproduktion, som de bedrifter, der ikke har lagt om.

Vi anbefaler, at du hurtigst muligt tilmelder til omlægning pr. 01.01.21, så du modtager tillægget på 1 eurocent/kg allerede fra 01.01.21.

I forbindelse med tilmelding til omlægningen hos Arla vil du modtage retningslinjer for omlægning og produktion under non-GM.

Omlægningen stiller krav til sikring af indkøbte fodermidler, som indeholder såkaldte risikovarer – dvs. soja, raps, majs, ris, roer og bomuld, eller biprodukter heraf. Der er en tremåneders omlægningperiode, hvor du fra startdagen skal sikre, at opbevaringsfaciliteter og udstyr på ejendommen, som non-GM-foderet kommer i kontakt med, er rengjort og fri for konventionelle foderrester.

Tilpas kontrakter

Den mindst arbejdskrævende metode i forhold til indkøb af non-GM fodermidler er at anvende VLOG-godkendt foder og alene tjekke, at der står ”VLOG-verified” eller ”VLOG-geprüft” på indlægssedlen ved levering, inden den arkiveres. (Samtidig udløser dette også færre audits.)

For bedst muligt at sikre, at der kun leveres non-GM foder på din ejendom, anbefaler vi, at du får gennemgået alle kontrakter og tilpasset dem, så alt foder, mineraler og eventuelle tilsætningsstoffer på dine kontrakter er konverteret og VLOG-godkendt allerede ved opstart, da det reducerer risikoen for, at der sker fejl.

For køb af biprodukter og råvarer produceret i EU er der ikke krav om VLOG, da varen er af non-GM-oprindelse. Vær dog opmærksom på, at varen leveres direkte fra et VLOG-certificeret lager.

Allerede til den kommende høst skal der være opmærksomhed omkring handel med afgrøder mellem kolleger, da fodermidler, som skal anvendes efter opstartsdatoen, ikke må have været i kontakt med GM-foder undervejs.

Skal køerne fodres anderledes?

Der er ikke krav til, hvordan du skal fodre dine køer udover, at foder ikke må indeholde produkter med GM-afgrøder. Priserne på råvarer eks. rapskage/skrå og non–GM soya er noget svingende, da udbud og efterspørgsel ikke er helt normalt, og alternative råvarer som fx bærme og hestebønner er også relevante at kigge på.

Start allerede nu overvejelserne om, hvordan du vil sammensætte dit foder og afdækning med kontrakter, samt gennemtænk opbevaringsforhold, hvis der skal håndteres flere typer råvarer end i dag.

Indkøb af levedyr

I forhold til køb af levebrugsdyr i 4. kvartal 2020 skal du være opmærksom på, at ikke-omlagte kvier har en omlægningstid på 3 måneder inden kælvning. Hvis der købes dyr efter 31.12.20, skal de komme fra en omlagt non-GM besætning.

Du er velkommen til at kontakte kvægbrugskonsulent Lone Hesseldal Andersen eller en anden konsulent fra KvægrådgivningDanmark, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV