Etablering og indberetning af efterafgrøder i en svær høst

17. august 2023

Du skal huske at få etableret dine pligtige efterafgrøder senest 20. august, hvis du da ikke allerede har etableret dem som udlæg. De etablerede efterafgrøder skal indberettes til landbrugsstyrelsen senest d. 10. september 2023, for at tælle med i opgørelsen og beregningen af om lovkravet på hhv. 10,7% eller 14,7% af omdriftsarealet er opfyldt.  

Vi er behjælpelige med indberetningen, og vil kontakte dig i løbet af de næste 3 uger hvis du har et krav om pligtige efterafgrøder  

Tag fat i din konsulent, hvis du skal bruge sparring til omplacering af efterafgrøder eller ønsker forslag til alternativer som måske lykkedes bedre ved sen etablering end den oprindelig planlagte efterafgrøde.  

Afgrødetyper der kan anvendes som alm. pligtige efterafgrøder 

 • Korsblomstrede (gul sennep, olieræddike mm.) 
 • Vårbyg, havre, vinterrug, stauderug 
 • Rent græs uden kløver 
 • Honningurt 
 • Hjulkrone 
 • Morgenfrue 
 • Frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde 

Frist for rettidig etablering 20. august

Forsinket etablering frem til 7. september

Tidligste destruktion 20. oktober

Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter 

Du kan bruge kvælstoffikserende arter til at opfylde kravet om pligtige efterafgrøder, hvis de indgår i blanding med ikke-fikserende efterafgrøder. 

Følgende betingelser gælder for at kvælstoffikserende blandinger kan bruges til at opfylde dit krav: 

 • Anvendelse af færdigblandet efterafgrødeblanding med et dokumenterbart indhold fra foderstof-, frøfirma eller lignende virksomhed.’ 
 • Blanding må højest indeholde 25 pct. Kvælstoffikserende arter (beregnet ud fra frøantal), mens den resterende del skal udgøres af godkendte arter af efterafgrøder. 
 • Kvælstoffikserende blandinger, der indeholder følgende ikke-fikserende efterafgrøder: korsblomstrede afgrøder, korn, honningurt, klinte, hjulkrone eller morgenfrue, etableres senest 20 august, med mulighed for udskydelse af etableringstidspunktet til 7 september 2023. 
 • Arealet må tidligst destrueres d. 1. februar 2024. 
 • Arealet skal efterfølges af en vårsået afgrøde 
 • Der skal kunne fremvises en faktura for den indkøbte færdigblanding ved kontrol. 

Følgende vinterfaste kvælstoffikserende arter må bruges i samblanding med ikke fikserende efterafgrøder: 

 • Alsikkekløver 
 • Blodkløver 
 • Esparsette 
 • Gul rundbælg 
 • Gul stenkløver 
 • Hvidkløver 
 • Hvid stenkløver 
 • Kællingetand 
 • Lucerne 
 • Rødkløver 
 • Vintervikke 

Frist for rettidig etablering 20. august

Forsinket etablering frem til 7. september

Tidligste destruktion 1. februar

Kvotereduktion ved etablering af efterafgrøder efter 20. august 

Hvis du ikke kan overholde fristen for etablering af efterafgrøder d. 20. august, er der følgende regler angående reduktion i den samlede kvælstofkvote. 

Tabel 1. Kvote reduktion pr. ha pligtig efterafgrøde etableret efter 20 august.   

Reduktion af kvælstofkvoten i forbindelse med udskydelse af så-tidspunktet for pligtige efterafgrøder 
Udbragt organisk gødning i planperioden 2021/2022 Efterafgrøder sået i perioden Kvotereduktion i kg N pr. ha efterafgrøder for planperioden 2023/2024 
Under 80 kg N pr. ha 21 august – 24 august 8,5 
25 august – 28 august 16 
29 august – 7 september 30,5 
80 kg N eller derover pr. ha 21 august – 24 august 13,7 
25 august – 28 august 25,7 
29 august – 7 september 49,3 

Krav om dækningsgrad 

For planperiode 2023/2024 kan planter af spildfrø bestående af tilladte efterafgrødearter indgå i vurderingen af dækningsgraden ved en kontrol af efterafgrøder. Du skal dog være opmærksom på, at det stadig er et krav, at efterafgrøderne etableres efter normale driftsmæssige principper, til opnåelse af en effektiv optagelse af kvælstof i efteråret. Dvs. opfyldelse af kravet bliver ikke opfyldt, hvis der kun er efterafgrøder fra planter og spildfrø, og kontrolløren ikke kan konstatere der har været gjort forsøg på at etablere efterafgrøderne. Dækningsgraden i fht. såtider kan ses i tabel 2. 

Tabel 2: Dækningsgrad 

Påkrævet dækningsgrad i fht. kontroltidspunkt
Periode hvor kontrollen gennemføresSeneste Så-tidspunkt for efterafgrøde (mindstekrav til dækning)
 20-aug24-aug28-aug07-sep
11 september – 14 september15%0%*0%*0%*
15 september – 20 september20%4%0%*0%*
21 september – 25 september25%10%0%*0%*
26 september – 1 oktober30%15%5%0%*
2 oktober – 6 oktober35%20%10%0%*
7 oktober – 19 oktober40%25%15%10%

*der skal dog være synlige tegn på etablering af efterafgrøder i form

af f.eks. udsæd eller fremspiring

Afgræsning og slæt 

Pligtige efterafgrøder må gerne afgræsses, og der må tages slæt på dem, bare ikke plantedækket tager skade, og efterafgrøden stadig har en tilstrækkelig dækningsgrad til at sikre en effektiv kvælstofoptagelse. Vær opmærksom på, at afgræssende dyr på efterafgrøderne skal tages med i gødningsregnskabet. 

Alternative arealer

I stedet for at etablere pligtige efterafgrøder, kan du vælge mellem en række alternative virkemidler. 

Tabel:3 Alternativer til pligtige efterafgrøder 

Alternativer til pligtige efterafgrøder og deres omregningsfaktorer 
Alternativ til efterafgrøde Fra alternativ til efterafgrøde Kan overskud opspares til senere planperiode? 
Mellemafgrøder 2 ha til 1 ha efterafgrøde Ja 
Flerårige energiafgrøder 0,8 ha til 1 ha efterafgrøde ja 
Braklagte arealer *) 1 ha til 1 ha efterafgrøde Ja 
Braklagte arealer langs vandløb og søer *) 1 ha til 4 ha efterafgrøder Ja 
Tidlig såning (7. sept) af visse vinterafgrøder** 2 ha til 1 ha efterafgrøde Ja 
Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter 1 ha til 1 ha efterafgrøde Ja 
Præcisionslandbrug 11 ha til 1 ha efterafgrøde Ja 
Reduktion i kvælstofkvoten 93/150 kg N til 1 ha efter-afgrøde 1Nej 

1) omregningsfaktor er afhængig af, hvor meget organisk gødning, der anvendes på bedriften. Anvendes mindre end 80 kg N pr.ha reduceres kvoten 93 kg N/ha. Anvendes over 80 kg N pr. ha reduceres kvoten med 150 kg N /ha. 

*) Der er specifikke krav til braklagte arealer. 

**) vi råder ikke til brug af dette alternativ for økologer, fordi der er meget høj risiko for at vinterafgrøden drukner i ukrudt ved den meget tidlige etablering. 

Skrevet af Per Jensen 

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.