ADR-kursus | Håndtering af farligt gods

Transporterer du dieselolie, gasflasker, svovlsyre eller andre faremærkede produkter med UN nummer ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj, bør du have et ADR kap. 1.3. kursus.

Hvert år bliver chauffører fra maskinstationer, entreprenører, landmænd m.fl. taget af politiet, fordi de transporterer farligt godsprodukter uden et uddannelsesbevis. Bødestørrelsen for at køre uden den lovpligtige uddannelse er som udgangspunkt på 6.000-8.000 kr. til chaufføren + en bøde til virksomheden på dobbelt så meget.

Undgå bøderne og deltag i vores halvdagskursus i håndtering og transport af farligt gods for din pengepungs og din egen sikkerheds skyld. DM&E Arbejdsmiljø sikrer dig den korrekte viden om håndtering og transport af farligt gods. DM&E kender også til reglerne om undtagelserne og kravene til udpegning af sikkerhedsrådgivere.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til virksomheder, maskinstationer, entreprenører (jord og kloak), kloakmestre, skoventreprenører, landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj. Der kræves ikke viden om farligt gods.

Kursets indhold

  • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods
  • Sikker håndtering og optræden i nødsituation: krav til afmærkning og dokumentation, herunder faresedler, transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler
  • Sikker håndtering af farligt gods i oplag m.v.

Underviser: Sikkerhedsrådgiver (ADR), Vagn Theilgaard, DM&E Arbejdsmiljø.


Praktisk information

Tilmeld dig her på siden eller ring på tlf. 7027 9000. Husk ved tilmelding at oplyse fødselsdato (dag-måned-år) på deltager og CVR-nummer i bemærkningsfeltet nederst i tilmeldingsformularen.

Praktisk Information

Dato:
Tidspunkt:
Lokation:
Dato: 06. nov 2023
Tidspunkt: 12.30-16.00
Lokation: VKST Sorø
Dato: 16. nov 2023
Tidspunkt: 08.30-12.00
Lokation: VKST Nykøbing
Dato: 05. feb 2024
Tidspunkt: 12.30-16.00
Lokation: VKST Sorø
Dato: 06. feb 2024
Tidspunkt: 08.30-12.00
Lokation: VKST Nykøbing
Tilmeldingsfrist:
Pris:
Tilmeldingsfrist: En uge før
Pris: 600 kr.

Tilmeld dig her

  • Arrangementer

    Vores kommende arrangementer