Generalforsamling 2024

VKST inviterer medlemmer og andre interesserede til ordinær generalforsamling 2024. Vi afholder to ordinære generalforsamlinger – en for medlemmerne i syd, og en for medlemmerne i nord.

Generalforsamling i Nord:

Tirsdag den 12. marts kl. 16.30-21.30, VKST Fulbyvej 15, 4180 Sorø.
Der er kaffe og en let servering fra kl. 16.00 og middag under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Syd:

Onsdag den 13. marts kl. 9.00-14.00, GuldboSund, Vibehaven 500, 4800 Nykøbing F.
Der er kaffe og morgenbrød fra kl. 8.30 og frokost under generalforsamlingen.

Medlemmer i VKST modtager invitation og dagsorden pr. e-mail.


Vi står som samfund over for en række udfordringer; klimakrise, biodiversitetskrise og på sigt også en potentiel fødevarekrise, fordi vi ser ind i en stigende efterspørgsel på fødevarer samt en faldende landbrugsproduktion på grund af klimakrisen.

Men som erhverv står vi også med en række muligheder, hvor landbruget er en del af løsningen; Vi kan skabe biodiversitet, grøn energi, fødevarer og miljøtiltag med fx vådområder og minivådområder.

Men det kræver nye løsninger, mod og at vi samtænker alle tiltag, så vi bruger de arealer, der er til rådighed klogt og rigtigt.

Den kommende tid vil vise, om vi i fællesskab – men med politikere, der går forrest – kan sikre rammerne for et udviklingsorienteret og grønnere landbrug, som kan blive til inspiration for resten af verden. Det er den rigtige vej. For vores erhverv og for hele Danmark. Vi glæder os til at se dig til en god debat om landbrugets fremtid.

Efter hver generalforsamling vil der være oplæg med en oplægsholder udefra.


De kommer også til generalforsamlingen

Nykøbing får vi besøg af Morten Boje Hviid, der er direktør i Landbrug & Fødevarer med ansvar for erhvervspolitik. Han tager os med i det politiske maskinrum og fortæller om strategierne bag de politiske indsatser hos Landbrug & Fødevarer: hvad skal der til for at få indflydelse? – og især en tid, hvor der er store vigtige dagsordner på spil for erhvervet.

Sorø kommer Asger Christensen (V), medlem af Europa-Parlamentet, hvor han bl.a. er medlem af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Asger vil komme ind på hvordan han sætter landbruget på dagsordenen i EU f.eks. forslaget om at bruge de nye genomiske teknikker (NGT) til at sikre fremtidens fødevarer.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til både Morten Boje Hviid og Asger Christensen.


Dagsorden for begge generalforsamlinger:

Pkt. 1    Valg af stemmetællere og dirigent
Pkt. 2    Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Pkt. 3    Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Pkt. 4    Valg af formandskab. Én vælges i område Nord og én vælges i område Syd

Torben Hansen (genopstiller)
John Nielsen (genopstiller ikke)

Pkt. 5    Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende er på valg i Nord: Kurt Petersen, Frank Keinicke, Jens Henrik Madsen og Torben Westen. Alle genopstiller.
Følgende er på valg i Syd: Jesper Tambour og Sara Sørensen. Alle genopstiller.

Pkt. 6    Valg af suppleanter. Én vælges i område Nord, og én vælges i område Syd
Pkt. 7    Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

Pkt. 8    Eventuelt

Praktisk Information

Dato:
Tidspunkt:
Lokation:
Dato: 12. mar 2024
Tidspunkt: 16.30-21.30
Lokation: Sorø
Dato: 13. mar 2024
Tidspunkt: 09.00-14.00
Lokation: Nykøbing
Tilmeldingsfrist:
Pris:
Tilmeldingsfrist: 06 mar 2024
Pris: Gratis

Tilmeld dig her

  • Arrangementer

    Vores kommende arrangementer