skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

ADR-kursus | Nykøbing F. | Formiddag

Transporterer du dieselolie, gasflasker, svovlsyre eller andre faremærkede produkter med UN nummer ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj, bør du have et ADR kap. 1.3. kursus.

Hvert år bliver chauffører fra maskinstationer, entreprenører, landmænd m.fl. taget af politiet, fordi de transporterer farligt godsprodukter uden et uddannelsesbevis. Bødestørrelsen for at køre uden den lovpligtige uddannelse er som udgangspunkt på 6.000-8.000 kr. til chaufføren + en bøde til virksomheden på dobbelt så meget.

Undgå bøderne og deltag i vores halvdagskursus i håndtering og transport af farligt gods for din pengepungs og din egen sikkerheds skyld. DM&E Arbejdsmiljø sikrer dig den korrekte viden om håndtering og transport af farligt gods. DM&E kender også til reglerne om undtagelserne og kravene til udpegning af sikkerhedsrådgivere.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til virksomheder, maskinstationer, entreprenører (jord og kloak), kloakmestre, skoventreprenører, landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj. Der kræves ikke viden om farligt gods.

Kursets indhold

  • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods
  • Sikker håndtering og optræden i nødsituation: krav til afmærkning og dokumentation, herunder faresedler, transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler
  • Sikker håndtering af farligt gods i oplag m.v.

Underviser

Sikkerhedsrådgiver (ADR), Vagn Theilgaard, DM&E Arbejdsmiljø.

Vi følger naturligvis løbende situationen med corona-virus og aflyser arrangementet, hvis omstændighederne kræver det. En eventuel aflysning vil blive meldt ud her på siden samt via mail til de tilmeldte.

Program

08.30

Kurset afholdes fra kl. 8:30 - 12:00

Dato
Mandag den 21. juni 2021
Sted
VKST, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F.
Tilmeldingsfrist
14. juni 2021
Pris
600 kr. ekskl. moms.
Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV