skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Bedriftsbesøg | Politik og planteavl | Østsjælland

VKST indbyder til en ny sæson bedriftsbesøg, hvor vi i år både har fokus på det politiske og det plantefaglige med markvandring og plantedage på Sjælland og øerne.

Kom med og hør om det aktuelle i marken lige nu, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte ejendoms spændende drift og produktion, og hør også om det aktuelle landbrugspolitiske i dit område lige nu.

Lignende arrangementer afholdes også:

På dette møde besøger vi: Gl. Køge Gård

Tema: Præcisionsjordbrug og specialafgrøder
Afgrøder: Hestebønner, spinat, rajgræs til frø

På Gammel Kjøge Gaard driver de ca. 440 ha landbrug, 650 ha skovbrug og 25 udlejningshuse. Virksomheden er ejet af Carlsen-Langes Legatstiftelse, hvor Niels-Henrik Holm er forvalter. Der eksisterer en form for sameksistens mellem ejendommen og Køge By, som fordres af legatstiftelsens fundats – det betyder, at man er meget opmærksom på at agere ud fra, at der er et stort offentligt publikum.

Landbruget drives med stor fokus på optimering i form af præcisionsjordbrug – det drejer sig om både gødningstildeling, planteværn og såning:

    • Der køres efter den svensk/engelske løsning Soyl, som udbyder et full-line præcisionsjordbrugsprodukt med jordprøver, dyrkningsanbefalinger og tildelingskort. Derfor køres der ikke længere med standardgødning som NPK, men at N, P og K tildeles hver for sig ud fra oplysningerne fra biomassekort samt jordbundsanalyser
    • Året efter rajgræs til frø såes der hestebønner direkte i stubben mellem de gamle rajgræsrækker
    • Der er gjort erfaringer med rækkesprøjtning af spinat med Horsch-sprøjte
    • De lidt mere kuriøse afgrøder på ejendommen er hestebønner og spinat
    • I VKST har vi lavet en kvælstof nul-parcel i hvede efter hestebønner på ejendommen, som vi skal forbi til markvandringen på ejendommen

Vi glæder os til et spændende bedriftsbesøg og markvandring på Gammel Kjøge Gaard – Vel mødt!

Program

18.30

Besøg starter

Rundvisning på ejendommen

Markvandring i afgrøderne

Afslutning i laden med poltik v. formanden for VKST:

BNBO
Der er nu ét år tilbage til at indgå frivillige aftaler i BNBO-områder. Derfor får flere og flere lodsejere nu henvendelser fra vandværker og forsyningsselskaber vedr. BNBO. Her er det især spørgsmålet om erstatning, der er centralt. Vi fortæller mere om BNBO, erstatninger og en politisk status.

Generel politik
Desuden runder vi de aktuelle politiske emner som vandplanerne, den grønne omstilling og potentielle klimafgifter samt nogle af de mange, andre politiske emner VKST arbejder med. Der er masser af mulighed for at stille spørgsmål til den aktuelle politik.

21.30

Besøg slutter

Dato
Onsdag den 11. maj 2022
Sted
Vasebækvej 30, 4600 Køge
Tilmeldingsfrist
11. maj 2022
Pris
Gratis arrangement

Arrangementet kan ikke længere tilmeldes.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV