skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Gefions ordinære generalforsamling 2020

Sæt allerede nu kryds i kalenderen:

Mandag den 16. marts, kl. 18.45
Fulbyvej 15, 4180 Sorø

Traditionen tro starter vi med spisning kl. 18.00 og kl. 18.45 går selve generalforsamlingen i gang.

Program

18.00

Spisning

18.45

Generalforsamling. Dagsorden efter vedtægterne:

Pkt. 1 - Valg af stemmetællere og dirigent
Pkt. 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formand Torben Hansen
Pkt. 3 - Debat om bestyrelsens beretning
Pkt. 4 - Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår
Pkt. 5 - Orientering og drøftelse af rådgviningsselskabets regnskab og aktiviteter
Pkt. 6 - Behandling af indkomne forslag, som er vedlagt dagsordenen
Pkt. 7 - Valg af formand
Pkt. 8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

- Kaj Rasmussen - genopstiller ikke
- Joachim Clausen
- Jens Henrik Madsen
- Harald Palmvang
- Henrik Buhmann
- Villads Sørensen
- Yke Kloppenburg-Oosterwoud

Pkt. 9 - Valg af revisionsfirma. Bestyrelsen indstiller Deloitte, københavn som foreningens revisor
Pkt. 10 - Øvrige valg
Pkt. 11 - Eventuelt

Dato
Mandag den 16. marts 2020
Sted
Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Tilmeldingsfrist
9. marts 2020
Pris
Gratis
Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV