skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Gefions ordinære generalforsamling 2021

Mandag den 15. mart 2021 kl. 19.00

Af hensyn til forsamlingsforbuddet og deltagernes tryghed, afvikler Gefion generalforsamlingen 2021 digitalt.

Program

19.00

Generalforsamling. Dagsorden efter vedtægterne:

Pkt. 1 - Valg af stemmetællere og dirigent. Der vælges ikke stemmetællere, da valget foregår elektronisk. Bestyrelsen indstiller Poul Henrik Prahl som dirigent

Pkt. 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formand Torben Hansen

Pkt. 3 - Debat om bestyrelsens beretning

Pkt. 4 - Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår

Pkt. 5 - Orientering og drøftelse af rådgviningsselskabets regnskab og aktiviteter

Pkt. 6 - Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag

Pkt. 7 - Valg af formand

Pkt. 8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

- Christian Lerche
- Frank Keinicke
- Johnny Nielsen
- Kurt Pedersen
- Per Thomasen
- Poul Henrik Prahl

Alle modtager genvalg

Pkt. 9 - Valg af revisionsfirma. Bestyrelsen indstiller Deloitte, København som foreningens revisor

Pkt. 10 - Øvrige valg

Pkt. 11 - Eventuelt

21.00

Generalforsamlingen slutter

Dato
Mandag den 15. marts 2021
Sted
Afvikles digitalt
Tilmeldingsfrist
14. marts 2021
Pris
Gratis
File Download

Arrangementet kan ikke længere tilmeldes.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV