skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Markvandring – Økologisk VKST

Økologisk VKST afholder markvandring torsdag d. 14. november, kl. 9:00 – 12:00
Landbrugsskolen Sjælland, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde.

På dagen vil vi kigge på to forsøg:

  • Bælgplanter i vinterraps. Vi undersøger om venskabsafgrøder er en fordel i vinterrapsdyrkning. Hestebønner, linser, lathyrus, fodervikke, alexandrinekløver og sojabønner er undersået i vinterraps.Derudover har vi ved siden af undersået rødkløver i vinterraps. Det spændende er om afgrøderne udkonkurrerer hinanden, eller om de har en fordel af at gro sammen. Viser forsøget gode resultater, giver det endnu en mulighed for at få mere kvælstof ind i sædskiftet.
  • Optimering i vinterhvede. Vinterhvede er en af de økologiske foderafgrøder, som der stadig er en god efterspørgsel på. Vi oplever tit, at der er meget ukrudt i vinterhvedemarkerne, og at udbyttepotentialet ofte ikke realiseres.Derfor har vi anlagt et forsøg, hvor vi undersøger effekten af højere udsædsmængde, dobbeltrækkeafstand med radrensning, sortsblanding og en artsblanding bestående af vinterhvede og triticale.
  • Økologiske vårafgrøder sået om efteråret. Konventionelle forsøg har vist gode resultater ved såning af vårhvede om efteråret.Det giver både en tættere afgrøde, færre angreb af bygfluer og et højere udbytte. Derfor tester vi efterårssåning af vårhvede, vårtriticale og vårrug under økologiske forhold.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen Planteavlsteamet hos Økologisk VKST.

Program

09.00

Markvandringen starter

12.00

Tak for idag

Dato
Torsdag den 14. november 2019
Sted
Landbrugsskolen Sjælland, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
Pris
Gratis
Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV