skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Økologisk planteavlsdag og bedriftsbesøg

Økologisk planteavlsdag og bedriftsbesøg på Stinelund Landbrug, Døllefjellevej 1, 4990 Sakskøbing

Denne dag byder på et vidt spænd fra økologisk sukkeroedyrkning, afskallet havre, gødskning med recirkulerede produkter og biostimulant. Samt mulighed for at se hvordan vintersædssorterne i korn klare sig, og et bud på fremtidens sortsudvikling inden for vårbyg og vårhvede. Vi vil også vende lupin og tale om samdyrkning lupin/og bælgplanter til konsumafgrøder er vejen frem.

Tilmelding kan ske på siden eller til Jannie Bak Pedersen, email: jbp@okologi.dk eller telefon 4190 2011.

Program

09.30

Ankomst kaffe og brød – Til alle der trænger til en forfriskning efter køreturen

10.05

Fremtidens sorter i vårhvede og vårbyg, og forsøg med samdyrkning med lupin

Sted: Vi kører fra Ulrik til ØkoSort ll – Demomarken, Bregnebølvej 2, 4849 Øster-Ulslev

Vi besøger sortsforsøget og forædlingsparcellerne med fremtidens sorter af vårbyg og vårhvede, ved Hans Haldrup og Janni Hedenvang Jørgensen, Nordic Seed. Se også samdyrkningsforsøg med lupin og vårhvede/vårbyg på ste-det. Er samdyrkning en del af fremtidens økologiske landbrug? Jesper Fog-Petersen, Økologisk Landsforening.

11.05

Bedriftsbesøg hos Ulrik Høegh, Stinelund – Sukkerroer med mere

Sted: Ulrik Høegh, Stinelund Landbrug, Døllefjellevej 1, 4990 Sakskøbing

Ulrik Høegh og hans økologirådgiver Darran Thomsen, Økologisk VKST, vil vise bedriften frem. Her arbejder Ulrik med dyrkning af specialafgrøder som sukkerroer og quinoa samt mere traditionelle kornafgrøder. Han har fokus på at øge jordens frugtbarhed gennem et divers sædskifte, mange efterafgrøder og brugen af kompost-te. Vi vil se på hans sukkerroer og tage en snak om potentiale og udfordringer ved denne afgrøde, samt hvad den gør for sædskif-tet. Efterfølgende vil vi tage et smut forbi Ulriks vinterrug med undersået efterafgrøde mm.

12.15

Frokost
Der bliver portionsanrettet og er gratis som en del af arrangementet.

13.00

Se de økologiske Landsforsøg med recirkulering, biostimulant og forsøg med afskallet havre

Mødested: Mark syd for landevejen lidt øst for Nørregårdsvej 32, 4990 Sakskøbing

Recirkulerede gødninger: Her afprøves forskellige alternativer til husdyrgødning til økologisk jordbrug. Bl.a. forskelli-ge Øgro-typer, madaffald i blanding med husdyrgødning afprøves, samt biostimulanten: ExploGrow. Ved Casper Laursen, SEGES. I forsøget med afskallet havre afprøves forskellige sorter og gødningsniveauer til havre med det formål at undersøge, hvordan det påvirker mængden af essentielle aminosyrer i afskallet havre Ved Tove Mariegaard Pedersen, SEGES

13.40

Transport til vintersædforsøg

14.00

Se efterårets vintersædssorter i landsforsøg med vinterhvede, triticale og rug

Mødested: Marken ligger mod syd, ved starten af Tokkeløkkevej – Til GPS - adresse Tokkeløkkevej 1, 4930 Maribo

Her får du mulighed for at se, hvordan de forskellige sorter og arter har klaret vinteren og vækstsæsonen, inden du skal ud at købe såsæd til efteråret. Der er 8 sorter af vinterhvede, 5 sorter og en blanding af triticale og 4 sorter af rug. Her kan du også høre om, hvordan der arbejdes med at udnytte det naturlige fytaseniveau i foderkorn til svin og fjerkræ. Ved Tove Mariegaard Pedersen, SEGES.

14.30

Dagen slutter

Dato
Mandag den 22. juni 2020
Sted
Døllefjellevej 1, 4990 Sakskøbing
Tilmeldingsfrist
17. juni 2020
Pris
Gratis

Arrangementet kan ikke længere tilmeldes.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV