skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Fuldt booket – Økologisk Plantedag 2020

Økologisk VKST inviterer til Økologisk Plantedag 2020!

Vi glæder os til at vise alle de forskellige økologiske forsøg og demonstrationer frem. Vi har i år seks forskellige poster med, som økologikonsulenterne i Økologisk VKST vil fremvise. Der er lagt op til en faglig dag for økologiske planteavlere og andre interesserede.

Vi vil se på følgende afgrøder:

  1. Vinterraps med bælgsæd
  2. Vinterhvedeforsøg
  3. Vårsæd sået om efteråret
  4. Gødningsstrategier
  5. Grøngødning i vårsæd
  6. Farmdroid i sukkerroer

Plantedag med corona-retningslinjer

Arrangementet bliver afviklet med hensyntagen til gældende retningslinjer, og vi har derfor valgt at opdele arrangementet, således at der er rundvisninger kl. 9.30-11.30 og igen 13-15. Der vil være et maksimum antal pr. gruppe og et maksimum deltagerantal. Tilmelding er først-til-mølle-princippet.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig, så vi er sikre på, at vi overholder regeringens retningslinjer. Der vil derfor heller ikke være forplejning eller fælles opsamling, som vi ellers plejer. Dog vil der være drikkevarer til alle deltagere.

Vel mødt! Vi glæder os til at se dig!

Forsøgene “Delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd” og “Bælgplanter i vinterraps” er en del af Økologiske Markforsøg og præsentationerne foretages af konsulenter fra SEGES Økologi Innovation.

Program

09.30

Plantedagen begynder

Delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd
- Kan det erstatte tidlig udbringning af gylle?

Økologisk vårhvede, vårtriticale og vårrug sået om efteråret
- Den bedste strategi til at undgå bygfluens larve?

Bælgplanter i vinterraps
- Et redskab til højere og stabile udbytter?

Grøngødning i vårsæd
- Se forskellige arter og blandinger etableret om foråret

Vinterhvedestrategi
- Hvordan påvirker rækkeafstand og plantetal ukrudt og udbytte?

Sukkerroedyrkning med den selvkørende robot Farmdroid

15.00

Plantedagen afslutter

Dato
Torsdag den 11. juni 2020
Sted
Landbrugsskolen Sjælland, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist
8. juni 2020
Pris
Gratis arrangement
Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV