skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Økologisk temamøde for landbrug og gartneri

Øgro og Økologisk VKST indbyder til gratis temamøde:

Specialafgrøder med høj værdi kan styrke det økologiske sædskifte

Øgro og Økologisk VKST inviterer til møde med fokus på at få optimeret markplanen i økologisk planteavl.

Hvilke afgrøder er interessante i fremtidens økologiske sædskifte, og hvilke virkemidler er nødvendige for at lykkes? Markedet er modent til specialafgrøder, men hvad kræver det at få godt gang i væksten? Kort sagt, hvordan og med hvilke midler kan udbyttet af økologiske højværdiafgrøder øges?

Temamødet byder på følgende indlæg:

Maren Korsgaard vil sætte fokus på mulighederne i nicher som frugt og bær. En afgrøde, der både giver økonomisk og klimamæssigt god mening.

Ola Gustafsson fra Gyllebo vil fortælle om erfaringer med produktion og anvendelse af organiske gødninger i Sverige.

Tom Kristensen fra Brogaarden, der været grønsagsavler på Lammefjorden i 25 år, vil give indblik i sine erfaringer med dyrkning af økologiske afgrøder i bedriften.

Richard de Visser fra Hortiadvice vil give konkrete anvisninger på gødskning af økologiske afgrøder.

Leif Jensen fra Yding Smedie & Maskiner vil fortælle om løsninger, når man bevæger sig ud i specialkulturer med vægt på udbringning af gødning.

Med de forudgående indlæg og gode input fra salen vil Daka ved Henrik Stubager og Peter Dammegaard, opsummere og præsentere 3 års erfaringer med organisk gødning, og Øgro fortælle om de nyeste skud på Øgro-stammen.

Mødet afsluttes med frokost.

Tilmeld dig hos Øgro her.

Program

09.00

Kaffe og velkomst

09.30

Frugt og bær er nicher med klimasvar
v/Maren Korsgaard, Økologisk VKST

10.00

Brogaard, på Lammefjorden gennem 25 år
v/Driftsleder Tom Kristensen

10.30

Produktion og anvendelse af Organisk handelsgødninger i Sverige
v/Ola Gustafsson, Gyllebo

10.50

Pause

11.00

Gødskning af Økologiske grønsager
v/ Richard de Visser Hortiadvice

11.30

Udbringningsmetoder tilpasset organiske gødninger
v/ Leif Jensen, Yding Smedie & Maskiner

12.00

Øgro-erfaringer fra 2019 og hvad er i pipeline
v/ Henrik Stubager og Peter Dammegaard, Øgro

12.30

Frokost

13.00

Afslutning

Dato
Mandag den 24. februar 2020
Sted
VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Tilmeldingsfrist
23. februar 2020
Pris
Gratis møde
Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV