skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Økologisk Udviklingsmøde

Udvikling af økologisk landbrugsproduktion

En fortsat stærk økologisk landbrugsproduktion i Danmark, kræver udvikling af produktionsmetoderne. Troværdighed og tillid er indbygget i økologien. takt med at vi bliver dygtigere, skal de udfordringer, vi giver os selv, justeres, så vi fortsat kan honorere egne og andres krav og forventninger.

På denne temadag drøfter vi udfordringer og løsninger, og du får mulighed for at omsætte tiltag til ændringer i din virksomhed!

Målgruppe

Temadagen er for såvel nye, som erfarne økologiske landmænd, som er motiveret til at udvikle den økologiske landbrugsproduktion.

Udbytte

Du får overblik over de nye krav omkring sædskifte og husdyrgødning, som økologerne ser frem mod fra 2022 og 2023. Vi tager en snak om udfordringerne på Sjælland og øerne og giver dig reelle løsningsforslag, som du kan bruge på din bedrift.

Program

09.30

Kaffen er serveret

10.00

Velkomst, præsentation og dagens program
v.Ninna Rieper Boesen, VKST, og Sven Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

10.15

Introduktion med fokus på sektorstrategi og særligt fokus på indfasnings- og udfas-ningsmodellen
Der er behov for at vise, at økologi tager ansvar og viser handling på nogle af de områder, der i mange år er blevet betragtet som økologiens ”ømme tæer”. Konventionel husdyrgødning skal gradvist erstattes af bedre sædskifter og import af recirkulerede næringsstoffer. Konventionel halm til strøelse, skal gradvist erstattes af økologisk halm. Dette punkt skal vise muligheder og diskutere forskellige løsningsforslag.
v.Ole Olsen, medlem af sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Økologi

11.00

Næringsstoffer til økologer
Flere og flere produkter bliver, via Økologireglernes bilag 1 om tilladte gødningsmidler, tilgænge-lige for økologerne. Øget tilgængelighed bliver kun til ny adfærd, hvis næringsstofprofil, logistik og økonomi går op i en højere enhed. Vi vil høre fra repræsentanter for nogle af virksomheder-ne, hvilke produkter de har på hylderne, og debattere deres muligheder
v.Anders Schou, Solrød Biogas – Noelle Kehli, Solum – Henrik Stubager, DAKA

12.00

Frokost

12.30

Økologivejledning, anbefalinger og regler
Det, der sker på regelområdet i disse år, har stor indflydelse for de måder, der drives landbrug på - både konventionelt og økologisk. Vi kommer med en status på, hvad der nu gælder og nog-le bud på, hvordan man kan få det økologiske sædskifte til at hænge sammen.

• Status på de nye regler og krav
• Hvordan kan sædskiftet komme til at se ud efter de nye regler og krav på Sjælland – hvor-dan løser vi udfordringerne på Sjælland og øerne?

Derefter er der plads til diskussion

v.Sven Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, og Darran Thomsen, Økologikonsulent, VKST

13.45

Opsamling, evaluering og afrunding
v.Ninna Rieper Boesen, VKST, og Sven Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

14.00

Tak for i dag

Dato
Mandag den 4. oktober 2021
Sted
VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Tilmeldingsfrist
27. september 2021
Pris
Mødet er gratis
File Download

Arrangementet kan ikke længere tilmeldes.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV