skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Orienteringsmøde om levering af husdyrgødning og biomasse til biogasanlæg på Lolland-Falster – 15.30-18.00

Levering af husdyrgødning og biomasse til biogasanlæg på Lolland-Falster

BEMÆRK :Tilmeldingen er lukket. Der er enkelte afbudspladser. Kontakt Boye Tambour på mobil 22222324, hvis du vil høre om muligheden for at deltage.

Kan levering af husdyrgødning eller biomasse til Nature Energys 2 biogasanlæg på Lolland-Falster være noget for dig ?

Som led i den grønne omstilling skal begge sukkerfabrikker på LF udfase brugen af fossile brændstoffer. Det statslige selskab Energinet arbejder derfor  på at føre en naturgasledning til Falster og Lolland. Sammen med 2 større biogasanlæg, som leverer biogas til naturgasledningen, bliver det muligt at tilbyde grøn-gas til sukkerfabrikkerne og en række andre virksomheder på LF.

De vigtigste elementer i biogasproduktionen er husdyrgødning og andre former for biomasse, f.eks halm og roepulp.

En række husdyrproducenter og planteavlere på Lolland og Falster, som alle ser store udviklingsmuligheder for landbruget med etablering af 2 biogasanlæg på Lolland-Falster, har derfor dannet foreningen  Leverandørforeningen Lolland-Falster Biogas (LLFB)

På mødet vil vi orientere om foreningens arbejde og mulighederne for at blive medlem.

Grundet Covid-19 afholdes der 2 identiske møder.

  1. møde kl.15.30 – 18.00
  2. møde kl. 19-21.30 tilmelding her 

Program

15.30

Velkomst v. Boye Tambour

15.45

Orientering om LLFB v. formand Boye Tambour
• Formål og visioner for LLFB, samt præsentation af bestyrelsen i LLFB
• Hvad har LLFB arbejdet med hen over sommeren og hvordan ser den forventede proces ud for resten af året
• Hvad formålet er med og indholdet er i, samarbejdsaftalen med Nature Energy
• Hvor meget biomasse hhv. udspredningsareal kan der blive behov for
• Medlemskab i LLFB

16.30

En del af fremtiden v. Thor Gunnar Kofoed, Næstformand LF og formand for Dansk Protein innovation
Landbruget på Lolland-Falster kan og bør være en central aktør i den grønne omstilling. Mulighederne er mange med den gode jord og fokus på specialafgrøder som f.eks sukkerroerne.

17.15

Erfaringer fra andre dele af landet v. Peter Høj, Formand for Midtfyn Biogas og bestyrelsesmedlem i landsforeningen Landbrugets
Biomasseleverandører (LBBL)
Med omkring 90 landbrugsbaserede biogasanlæg i Danmark, de fleste i Jylland, er der opbygget en stor erfaring i hvilke plusser og minusser man har som leverandør af biomasse til et biogas anlæg.

18.00

Mødet slutter

Dato
Tirsdag den 6. oktober 2020
Sted
Grønt Center Råhavegård, Maribovej 9, Holeby
Tilmeldingsfrist
5. oktober 2020
Pris
Gratis
Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV