skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Slam og fortidens synder ødelægger Karrebæk Fjord, landbruget betaler prisen

Velkommen til et spændende møde, hvor Gefions erhvervspolitiske afdeling sætter fokus på helt ny viden om vandmiljøet i Karrebæk Fjord, som foreningens undersøgelser har afsløret. Oprensning af sejlrenden afslørede i foråret 2019, at målestationer og ålegræs blev ødelagt af slam, og det kan være en af hovedårsagerne til, at fjorden ikke når målsætningen i vandplanerne! Den nye viden og oprulning af fortidens synder kan få afgørende betydning for, om der kommer lavere målsætninger i fjorden og dermed færre restriktioner til landbruget.

Den 9. oktober 2019 kl. 19.00 – 21.00
Herlufmaglehallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle

Program

19.00

Velkommen
v. Torben Hansen, formand for Gefion og Harald Palmvang, tovholder for Gefions aktiviteter i Næstved

Afsløringerne om miljøtilstanden i Karrebæk Fjord
v. Erik Hansen Blegmand, erhvervspolitisk konsulent i Gefion

I foråret 2019 kunne Gefion afsløre, at slam fra sejlrenden i Karrebæk Fjor blev dumpet i de målestationer, der målet forekomsten af ålegræs i fjorden og dermed også er med til at indikere, om fjorden lever op til målsætningerne i vandplanerne. Afsløringerne mundede ud i indrømmelser fra Miljøstyrelsens side. Efterfølgende tog Gefion prøver af slammet. Prøverne viser, at der er en omfattende forurening af fjorden.

Erhvervspolitisk konsulent Erik Hansen Blegmand fortæller hele historien om oprensning af slammet, Gefions kritik af Miljøstyrelsen og hvordan fortidens synder belaster fjorden langt mere end landbruget.

Landbruget giver svar på tiltale! Kampen for rimelige vandplaner
v. Marie Østergaard, seniorkonsulent i Landbrug & Fødevarer
Med de 7 kvælstofsynder tog Landbrug & Fødevarer for alvor til genmæle i forhold til kvælstofdebatten og ikke mindst forskernes tunnelsyn. Ifølge vandområdeplanerne skal kvælstofudledningen i Danmark reduceres med 13.000 tons frem mod 2027. Målsætningen bygger på et modelgrundlag, som er fyldt med fejl og mangler. Derfor kom Landbrug & Fødevarer med en skarp kritik og en målrettet politisk indsats i forhold til vandplanerne.

Marie Østergaard fortæller om Landbrug & Fødevarers kamp for rimelige vandplaner.

21.00

Tak for i aften

Dato
Onsdag den 9. oktober 2019
Sted
Herlufmaglehallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle
Tilmeldingsfrist
7. oktober 2019
Pris
Gratis

Arrangementet kan ikke længere tilmeldes.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV