skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

OBS: Ny lokation – Temadag: Udvikling af økologisk landbrugsproduktion | Roskilde

OBS – Ny lokation for dagen – Comwell Roskilde

Grundet antallet af deltagere og afstandskrav ifm. COVID-19 har vi set os nødsaget til at ændre lokation. Arrangementet er derfor flyttet til: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde. Se tilrettet program vedhæftet.

HUSK at medbringe jordprøve

Det er vigtigt at kende sin jord bedst muligt. Derfor vil vi bede dig medbringe en lille pose med ca. 500 g jord fra én af dine marker. Vi vil starte dagen med en opslæmning af jordprøverne i 1 liters glas. Ved dagens afslutning vil vi kunne se på forskellene på de mange opslæmninger, og få en faglig diskussion om kulstofindhold og tekstur, som er helt centrale elementer ved beskrivelse af jordens frugtbarhed.

Smittebeskyttelse

Vi har sørget for, at der er taget de nødvendige forholdsregler i forhold til afstandskrav, forsamlingsrestriktioner, mulighed for afspritning af hænder og i videst muligt omfang portionsanretninger. Hjælpe til med at  passe godt på hinanden ved at huske på at holde den anbefalede afstand, undgå at fysisk kontakt og sikre en god håndhygiejne via hyppig håndvask og afspritning af hænder. Skulle du opleve symptomer på sygdom, kan der meldes afbud til vifc@seges.dk.

Fokus på udviklingen af økologisk landbrugsproduktion

I samarbejde med SEGES Akademi og Fonden for økologisk landbrug afholder vi en temadag om udviklingen af økologisk landbrugsproduktion.

En fortsat stærk økologisk landbrugsproduktion i Danmark kalder på fortsat udvikling af produktionsmetoder. Troværdighed og tillid er indbygget som en af grundstenene. I takt med, at vi bliver dygtigere, skal de udfordringer, vi giver os selv justeres, så vi fortsat kan honorere egne og andres krav og forventninger.

På denne temadag bliver du informeret om nyt, der er på vej og du får mulighed for at omsætte tiltag til ændringer i din virksomhed.

 

Målgruppe
Temadagen er for såvel nye som erfarne øko-logiske landmænd, som er motiveret til at udvikle den økologiske landbrugsproduktion.

Udbytte
Du får info om nuværende og kommende principper bag økologisk landbrugsproduktion samt aktuelle udfordringer, som forbrugerne forventer, at vi udvikler på.
Sammen med de øvrige deltagere omsætter du denne viden til tiltag i din egen virksomhed.

Tag en jordprøve med
Undervejs på dagen laver vi en analyse af kul-stofindholdet i noget jord fra din ejendom. Du skal derfor medbringe en jordprøve fra en af dine marker. Du får mere info herom, når du har tilmeldt dig.

Program

09.30

Kaffen er serveret
- Jordprøver afleveres til analyse

10.00

Velkomst, præsentation og dagens program - v/ Lisbeth Frank Hansen, VKST og Sven Hermansen, SEGES Økologi Innovation

1.0 - Nuværende og kommende principper i den økologiske landbrugsproduktion

Pause

2.1 - Udfordringer, som forbrugerne forventer, at vi udvikler på (kort video)

2.2 - Forbruger og markedstrends set fra firmaet Organic Plant Proteins synsvinkel

Se det fulde program i PDF'en, som findes i den røde boks.

12.00

Frokost

12.45

3.0 - Tiltag i din virksomhed

14.45

Opsamling, evaluering og afrunding

15.00

Tak for i dag

Dato
Torsdag den 17. september 2020
Sted
Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist
1. september 2020
Pris
Det er gratis at deltage. Fonden for økologisk landbrug finansierer dagen.

TILMELDING
Send en sms, skriv en mail eller ring til Karen Tegllund på kat@seges.dk eller tlf. 2171 7766

Oplys ved tilmeldingen, hvilken produktion, du har:
• Mælk
• Oksekød
• Svin
• Fjerkrækød og -æg
• Planteproduktion
• Andet

Din tilmelding er bindende fra 1. september 2020.
File Download
Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV