Få 75-90% i tilskud: Plant for Vildtet og få stort tilskud

26. august 2021

Har du et ukurant hjørne på marken, eller ønsker du blot at øge herlighedsværdien på ejendommen? Så kan du med fordel benytte ordningen plant for vildtet og få optil 90 procent tilskud på 39 forskellige træer og buske af god kvalitet. I denne ordning skal du selv ud med spaden. På samme måde skal du selv forestå hegning, hvis det skønnes nødvendigt. Der kan etableres remiser optil 0,5ha.

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ for vildtet. Der er 1,5 mio. kr. i puljen ved hver ansøgningsrunde. Af en eller anden grund er puljen ikke blevet udnyttet fuldt ud de seneste år. Dette er paradoksalt, da det er en god ordning, uden de samme regler og kontroller, som vi f.eks. kender fra skovrejsningsordningen og læhegnsordningen.

Flere buske giver større tilskud

Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. På plantevalg.dk under punktet “Tilskudsordninger” og “Plant for Vildtet” kan du se, hvilke planter der egner sig bedst til at plante på netop din lokalitet.

Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. I mange kommuner er det dog muligt at opnå et tilskud på 90 procent, hvis der vælges et større antal buske i plantningen, således at den tilgodeser hasselmus.

Gælder ikke sommerhuse og parcelhusegrunde

Tilskuddet samt momsen af tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til SKAT. Plantes der udelukkende af hensyn til vildtet, vil anbefalingen altid være at plante en overvægt af buske.

Afhængig af antallet af ansøgere i den enkelte sæson, kan det eventuelt blive nødvendigt at fastlægge en grænse for, hvor mange planter der gives tilskud til per ansøger, for at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Om det bliver nødvendigt, kan først oplyses, når alle ansøgninger er indkommet, og det endelig antal søgte planter kendes.

Det skal bemærkes, at der ikke gives tilskud til sommerhus- og parcelhusgrunde samt fredskovpligtige arealer. Plantningerne skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven eller andre bestemmelser i lovgivningen.

Plant for Hasselmusen

Med den samme ansøgningsfrist 31. oktober, er det også muligt at søge om op til 90% til at plante for Hasselmusen, der er Danmarks eneste syvsover. Den findes i fåtal, ganske få steder, hvilket også er årsag til at det kun er i udvalgte kommuner det er muligt at plante via tilskud. Dog er det altid muligt at ”tænke” Hasselmusen ind i sin beplantningsplan – også selvom man vælger ”Plant for vildtet”. Her er det blot rigtig vigtigt at der er mange buske på arealet (helst kun 5 % træer).

 

 Økologiregler og plantning

Så længe at arealet ikke indgår i den økologiske produktion, dvs. der sker ikke et salg, er det ikke nødvendigt at bruge økologisk plantemateriale, når man planter en remisse eller et læhegn. Men ønsker man at plante eksempelvis nødder og bærbuske til sankning, skal plantematerialet være økologisk. Kan det ikke fås som økologisk, er der de samme muligheder for at søge dispensation til at bruge ikke økologisk materiale.

VKST hjælper med det hele

Vær opmærksom på, at der er anmeldelsespligt til kommunen for tilplantning af arealer, som ligger i fuglebeskyttelsesområder, og at ansøgning om tilskud til vildtplantning i disse områder forudsætter, at anmeldelsen er indgivet, samt at kommunalbestyrelsen ikke har indvendinger mod plantningen.

Er du interesseret i at bruge ordningen, så kontakt natur og miljø i VKST. Vi hjælper med det hele, lige fra ansøgningen til indhentningen af de nødvendige kommunale tilladelser. Kontakt gerne natur- og miljøkonsulent Mikael K. Samsøe på telefon 2146 7458 for yderligere information eller hjælp.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.