Få din egen skov med Privat Skovrejsning

1. juli 2021

Igen i 2021 bliver det muligt for private helt ned til 2 ha., at søge skovrejsning på deres arealer, hvis man opfylder bestemte betingelser. Det primære formål med at etablere nye skove er både at reducere kvælstof til vandmiljøet, samt at sikre drikkevand og binde kulstof. Til denne ordning er det kun private der kan søge – det gælder også selskaber, fonde eller foreninger.

  • Der kan søges i perioden 1. juli til 30. september 2021
  • Skovens areal skal minimum være 2 ha. og have været i landbrugsmæssig drift
  • Anlæg af skoven skal ske uden pesticider
  • Mulighed for op til 32.000 kr. pr. ha, hvis man etablerer skoven uden dybdegående jordbearbejdning
  • Hvis arealet er et landbrugsareal, vil det være muligt at få Grundbetaling under artikel 32

Landbrugsmæssig drift

Man kan komme i betragtning til tilskuddet, hvis arealet har været i landbrugsmæssig drift forinden og har været erhvervsmæssigt drevet. Alle arealer der har modtaget grundbetalingsstøtte, kan komme i betragtning. Har man eksempelvis haft frugtplantage, juletræer/pyntegrønt, energiafgrøder, skovlandbrug eller andet anses det ikke for skov og man kan søge tilsagn. Men man skal kunne dokumentere at der har været i erhvervsmæssig drift. 

Tilladelser

Det er nødvendigt at indhente tilladelser fra din kommune og museum, hvilket skal vedlægges ansøgningen til skovrejsning. Det er også vigtigt at være opmærksom på vandledninger eller højspændingsmaster, hvor det til tider kan være nødvendigt at indhente særlige dispensationer.

Fredskov

Der vil blive lagt fredskov på projektarealet, hvilket er et krav når man får tilsagn. Dog er det ikke et krav, at ikke tilskudsberettigede delarealer, bliver pålagt fredskovspligt. Herefter skal man leve op til skovloven, som betyder at arealet skal bruges til skovbrugsformål og reglerne for skovloven skal overholdes. Skal man lave nogle aktiviteter der ikke er underlagt skovloven – det kunne være afgræsning – er det nødvendigt at søge dispensation.

Det er altid interessant når der udbydes en tilskudsordning, hvor det er muligt, som i dette tilfælde, at rejse skov. Men det er utrolig vigtigt, at man som lodsejer tænker situationen godt igennem, så der ikke bliver etableret en skov under nogle vilkår der ikke er klart for én. Det kan både være ift. plantevalg, plantetal, hvor meget af området skal tilplantes, muligheden for kombination med mindre vådområder eller andet.

Grundbetaling med artikel 32 og skovrejsning

Det vil være muligt i nogle sammenhæng at søge Grundbetaling, under ”undtagelsesbestemmelsens artikel 32” selv om arealet med skov ikke opfylder de almindelige støttebetingelser. Som udgangspunkt skal arealet have været retmæssigt ansøgt i 2008, for at kunne søge med artikel 32, efter arealerne er tilplantet.

Hvor længe kan man få Grundbetaling?

  • Det afhænger af om projektet ligger indenfor eller udenfor delvandopland med indsatsbehov for privat skovrejsning
    • Indenfor – her er der ingen tidsgrænse p.t.
    • Udenfor – her kan man modtage grundbetaling i 5 år efter udbetaling af skovrejsningstilskuddet

Det er en længere proces at tage beslutningen om at plante skov, plante den og anmode om udbetaling. Derfor er det rigtig vigtig at man er meget opmærksom på evt. ændrede regler for grundbetaling. Reglerne kan være ”dynamiske”, og der kan ske ændringer, som kan have betydning for ens valg.

Skatteregler

En anden ting der især for de mindre ejendomme skal overvejes, er indtægtsgrundlaget sat op imod skattereglerne når man har skov på en stor del af ejendommen. Tilskuddet bliver indberettet til skat som alt andet tilskud. Men en anden væsentlig ting er hvordan ens ejendom vil blive vurderet ift. den ”offentlige ejendomsvurdering”.  Det skal på ingen måde være det der afholder en fra at plante skov, da det giver en kæmpe herlighedsværdi på ens ejendom, men det er altid bedre at være forberedt, end at blive overrasket. Derfor er anbefalingen at man tager en drøftelse med sin økonomirådgiver, hvis reglerne på det skattetekniske område er uklare.

Økologireglerne og skov

Når man er økolog, behøver man ikke og bruge økologiske planter ved etablering eller genplantning af træer i sin skov. Løvskovstræ kan ikke sælges som økologisk, men der findes særlige regler for juletræer/pyntegrønt. Hvis man ønsker man at bruge sin skov fremadrettet til afgræsning eller indsamling af planter, nødder eller frugter, der sælges som økologiske, er det vigtigt at skovarealet omlægges. Det er vigtigt at pointerer at afgræsning i fredskov altid kræver en særlig dispensation. Her er det ligegyldigt om man er økolog eller konventionel. Fodring af vildt skal på økologiske arealer foregå med økologisk foder, hvilket man skal kunne dokumentere.

Samarbejde

Et skovprojekt er en beslutning der rækker langt ud i fremtiden. Derfor er det vigtigt at have et gennemarbejdet projekt før der søges, og det kan være en stor fordel at søge faglig sparring, fx ved skovdyrkerne hvor Rasmus Larsen kan kontaktes på 22329530/rla@skovdyrkerne.dk. Regler og vilkår for tilskud til privat skovrejsning indeholder væsentligt flere detaljer og krav end de nævnte. Du kan finde vejledningen til privat skovrejsning på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.