skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Fællesmøde For Unge På Krenkerup

Fællesmøde for unge på Krenkerup

Af Nikolaj Thousig Møller, juniorkonsulent, VKST Økonomi

Efter en våd og travl høst lykkedes det torsdag den 7. september at finde en aftenstund i tørvejr at afholde efterårets fællesmøde for unge landmænd på Krenkerup Gods.

I vanlig stil havde VKST trodset de dystre vejrudsigter og trukket grillen frem fra sit skjul, og snakken blandt deltagerne spredte sig, mens pølser og Krenkerups egne øl blev nydt under de udstrakte parasoller efter en kort velkomst.

Markvandring – Økologiske arealer

Driftsleder Søren Jespersen indledte aftenen med en kort beskrivelse af Krenkerup og de mange aktiviteter der foregår på godset. Landbruget består af 1.871 ha planteavl fordelt på 7 hovedgårde, hvoraf aftenens emne vedrørte ejendommen Nørregård på 211 ha, som i 2017 er omlagt til økologisk drift.

Efter præsentationen gik turen til Nørregård, hvor deltagerne blev præsenteret for de økologiske afgrøder med stor fokus på de meget aktuelle økologiske sukkerroer. Her kunne Søren Jespersen berette om de udfordringer, der opstod i løbet af året, herunder den omtalte lugerobot, som i 2017 ikke levede op til de forventninger der var stillet, hvilket indbød til flere spørgsmål og diskussion af svar.

Nordic Sugar var repræsenteret ved Mette Andersen, som kunne supplere med den aktuelle status på den kommende roekampagne, og fortælle om de erfaringer som Nordic Sugar har fået med økologiske roer i 2017.

Foruden sukkerroer blev der også drøftet vinterraps og turen gik senere forbi godsets anden spændende satsning, nemlig quinoa, som dyrkes i samarbejde med Business LF.

Markvandringen blev sluttet af med en præsentation af godsets maskinpark, hvor der blev diskuteret effektivitet, rettidighed, udskiftningsstrategi og økonomi i de enkelte maskiner og redskaber.

Økologi – Overvejelser og tanker

Efter en tår kaffe og kage på godsets traktørsted blev opmærksomheden igen drejet mod driftsleder Søren Jespersen, der gav en nærmere præsentation af de overvejelser og tanker, som ligger bag valget om omlæggelse af Nørregård til økologi.
Her blev der lagt vægt på det økonomiske aspekt i overvejelserne, hvor Søren Jespersen i sine beregninger kunne finde et større økonomisk merudbytte i omlægningen. Derudover skal omlægningen også ses som en faglig udfordring for medarbejderne og Søren Jespersen selv, hvor der stilles større krav til rettidighed og håndværket i marken. Ligeledes blev det påpeget at det er vigtigt at udfordre sig selv og forny sig, uanset hvilke tal der står nedskrevet i dåbsattesten.

Steffen Blume, Økologikonsulent VKST supplerede undervejs og tog efterfølgende ordet, med en nærmere præsentation af de regler og vilkår der er gældende for den økologiske drift, samt faglige indspark til strategier for sædskifte, gødning, ukrudtsbekæmpelse mv.

Spørgelysten var stor hos de fremmødte deltagere, og vi er ganske sikre på at alle havde en god oplevelse af aftenen. En stor tak skal lyde til Krenkerup, Søren Jespersen, og medarbejdere for at tage imod os og åbne op for bedriften.

Vi er hos VKST glade for at kunne tilbyde de unge disse spændende arrangementer, hvor de i eget forum kan stille spørgsmål til og få svar på de aktuelle emner, som deltagerne bliver præsenteret for.

Næste fællesmøde afholdes efter årsskiftet, hvor VKST endnu gang vil præsentere spændende aktuelle emner for de unge landmænd.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV