Fejl i vandplanerne var ikke en enlig svale: En ny kvælstofopgørelse sparer landmænd for 2000 kr. pr. ha.

12. maj 2023

Efter at have afsløret fatale fejl i vandplanerne til Nakskov fjord, opstod mistanken hos VKST’s erhvervspolitiske konsulenter Jens Kahr og Erik Hansen Blegmand: er der lignende fejl andre steder?

Blikket faldt på oplandet til Rødsand og Bredningen på Sydlolland og Sydfalster, her ligner afvigelserne i vandplanerne dem, man fandt fra Nakskov og som betød, at landmændene gik fra 88 pct. efterafgrøder til 0 pct.

Med mistanken om flere fejl bestilte VKST en rapport fra DCE v. Århus Universitet, der skulle afdække, om der også ved Rødsand og Bredningen var en overestimering af vandafstrømningen og dermed kvælstofmængden, der kommer fra den del af oplandet, hvor der ikke ligger målinger, men modelberegninger til grund for reduktionskravet.

Konklusionen i den nye rapport er klar: kvælstofmængden er overestimeret. Præcist som det var tilfældet i Nakskov.

Modelberegningen i vandplanen spiller fallit igen

-Vi kan konkludere, at der igen er fejl, når modelberegningerne skal bruges til at estimere kvælstofudledningen. Den modelberegning, der er lavet med 2018-tal, og som ligger til grund for vandplanerne, skyder konsekvent ved siden af sammenlignet med de målte tal, lyder det fra Torben Hansen, der opfordrer Miljøstyrelsen til at trække alle de beregninger, der er lavet på 2018-modellen, tilbage.

Det er helt urimeligt, at landbruget skal reguleres på så usikkert et grundlag

-Det er helt urimeligt, at landbruget skal reguleres på så usikkert et grundlag. Og samtidig skal man tænke på, at det er anden gang, at vi som lokal landboforening finder fejl i vandplanerne. Kan Miljøstyrelsen ikke selv se, at den er helt gal? siger Torben Hansen.

Det er problematisk, at det umålte opland udgør hele 75 pct., hvilket betyder, at 75 pct. af arealerne reguleres efter en modelberegning, der konsekvent overestimerer vandafstrømningen og dermed kvælstofudledningen.

Nu vil VKST foreligge fejlen for Miljøstyrelsen, så den ligesom fejlen i Nakskov kan blive rettet i den nye vandplan, der endnu ikke er offentliggjort. Og så vil VKST have politikerne på banen i sagen.

Fejl er ikke længere en enlig svale

Nu har VKST undersøgt to områder og fundet graverende fejl i begge vandområder:

I virkeligheden kan de fejl vi har fundet rykke ved hele grundlaget for vandplanerne

-Nu er der ikke længere tale om en enlig svale, og derfor stiller vi nu spørgsmålstegn ved, om ikke der er nogle grundlæggende problemer med den modelberegning, der blev brugt, da man lavede vandplanerne. I virkeligheden kan de fejl, vi har fundet, rykke ved hele grundlaget for vandplanerne, siger Torben Hansen.

Spørgsmålet er, hvordan det ser ud i andre oplande, hvor modelberegningerne er de dominerende. Her kigger VKST især på oplandet til Isefjorden, hvor der ligesom i de to andre steder er meget stor forskel på reduktionskravet fra Vandplan 2 til Vandplan 3.

Politisk arbejde, der kan ses på bundlinjen

Det er betydelige beløb, der er på spil for landbruget i oplandet til Rødsand og Bredningen:

Det svarer til i alt 40-50 millioner kr. om året for landbruget i oplandet

-Oplandet har i dag 138 pct. efterafgrødekrav, men med de tal vi har fremskaffet fra DCE, betyder det, at efterafgrødeprocenten helt sikkert bliver reguleret ned og landbruget sparet for mere end 2.000 kr. pr. ha., når de nye fejl bliver rettet. Det svarer til i alt 40-50 millioner kr. om året for landbruget i oplandet, siger Torben Hansen, der er formand for VKST og fortsætter:

-Det er store beløb, den enkelte bliver sparet for på baggrund af det politiske graver-arbejde i VKST. Og på den baggrund kan man roligt sige, at medlemskabet er tjent ind for de næste mange generationer, siger en tilfreds formand for VKST.


Læs alt om VKST’ arbejde og kamp mod de nye vandplaner:

Fejl i vandplanerne:

De politiske erhvervskonsulenter i VKST kulegraver de nye vandplaner, og følger løbende op med de fejl, der findes. Du kan læse mere om vores arbejde med vandplanerne i artiklerne her:

  • Bekræftet: Der ER fejl i de nye vandplaner – Kvælstoftilførslen er overestimeret LÆS ARTIKEL
  • Fjorden er helt ren – Alligevel skal landmændene så 88% efterafgrøder LÆS ARTIKEL
  • Uforklarlige krav om flere efterafgrøder rammer Sjælland, Lolland og Falster: Det lugter langt væk af regnearksøvelse LÆS ARTIKEL
  • Giver ingen mening: Nakskov Fjord er den reneste i landet – alligevel skal landbruget reducere kvælstof LÆS ARTIKEL
  • Vandplanfejl fra Nakskov må ikke belaste andre vand-oplande LÆS ARTIKEL
  • VKST: Vandplaner i Isefjord og Roskilde Fjord er fulde af fejl LÆS ARTIKEL
  • Vandplanerne kulegraves: Efterafgrødekravet kan koste op til 3.000 kr. LÆS ARTIKEL

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.