Flyvehavre kan forebygges

7. oktober 2021

Foto: Torkild Søndergaard Birkemose, SEGES

Flere har oplevet større problemer med flyvehavre i år, hvilket medfører et øget behov for håndlugning. Man har pligt til at fjerne flyvehavre på alle arealer – også arealer, der ikke anvendes landbrugsmæssigt. Hvis Landbrugsstyrelsen konstaterer udbredt forekomst af flyvehavre gives et påbud om fjernelse. Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan det medføre fjernelse for den ansvarliges regning, gebyrbelagt efterkontrol og bøde. Læs mere om reglerne for bekæmpelse af flyvehavre her

Forebyg flyvehavre med sædskiftet

Flyvehavre spirer primært i april og maj, men også i mindre grad i september-oktober. Der er derfor en mindre naturlig fremspiring i vintersæd. I hårde vintre udvintrer de efterårsfremspirerede planter. De kan overvintre i milde vintre og de kan også spire frem ved jordbearbejdning/kørsel/gylleudbringning om foråret.

Vælg derfor sent sået vintersæd i marker med en stor pulje af flyvehavre og undgå isåning om foråret af f.eks. efterafgrøder samt gyllekørsel. Flerårige marker med slæt f.eks. kløver- og lucernegræs vil også bekæmpe og reducere forekomsten af flyvehavre.

Undgå vårsæd i de hårdest ramte marker – især havre, da flyvehavren er vanskeligere at spotte i en havremark

Kernerne kan overleve i jorden i 6-8 år, og det kræver derfor en vedholdende strategi, for at opleve at bestanden reduceres.

Figur 1. Fremspiring af flyvehavre. Kilde: Ukrudtsbogen, Danmarks jordbrugsforskning.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.