skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Før Høst Besøg

Før høst besøg

Det er nu inden høst at markerne viser sig fra deres bedste side, og man kan se om ukrudtsbekæmpelsen er lykkedes. Derfor er det tid til gennemgang af marker, og med konsulenten lave et oplæg til en ny markplan for høstår 2023. Besøget giver mulighed for at planlægge og justere efterafgrøder, sædskifte og bekæmpelse af rodukrudt ud fra afgrødernes aktuelle tilstand.

Som oplæg til dette besøg, vil der være følgende fokuspunkter

Erfaringer fra vækstsæsonen:

  • Hvordan har virkningen af ukrudtsbekæmpelsen været?
  • Er der områder/marker som er specielt udsatte for rodukrudt?
  • Efterafgrøder. Har du etableret/skal du etablere efterafgrøder?

Markplanlægning 2022/23

  • Markplan og udsædsplan (20% bælgsæd, 50 % kulstofopbyggende afgrøde, 4% brak)
  • Oplæg til gødningsplan med nye normer

Kontakt din konsulent og lav en aftale allerede nu.

 

På vegne af økologisk VKST, afdelingsleder Per Jensen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV