Bestyrelsen i VKST

VKST er forening for 1.700 medlemmer, der driver landbrug på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.
Her på siden kan du møde bestyrelsen, der leder VKST og sætter den strategiske retning for VKST – i forhold til den rådgivning VKST yder og ikke mindst den politiske retning for foreningen.

Medlemsdemokratiet og det lokale engagement er stærkt i VKST, og det er medlemmerne, der hvert år vælger en bestyrelse til at lede foreningen. Formand og næstformand vælges hvert år af medlemmerne, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år.

Bestyrelsen i VKST er dybt engageret i landbrugets forhold og repræsenterer foreningen og dens medlemmer i mange og meget centrale sammenhænge. Eksempelvis har VKST som en af de få foreninger to pladser i hovedbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer.

Du kan se deres kontaktoplysninger herunder.

VKST’s bestyrelse arbejder politisk og fagligt for at forbedre medlemmernes vilkår

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte formanden eller næstformanden:

Torben Hansen

 • Formand
 • Rådgivningsudvalget, VKST
 • Hovedbestyrelsen, L&F
 • Østlige Øer, ØØ
 • LandbrugsPolitisk Forum

Kontakt:

Sara Jul Sørensen

 • Næstformand
 • Rådgivningsudvalget, VKST
 • Hovedbestyrelsen, L&F
 • Økonomi og Virksomhedsledelse, VKST
 • Østlige Øer, ØØ
 • LandbrugsPolitisk Forum
 • Lolland og Guldborgsund

Kontakt:

Mød resten af bestyrelsen i VKST her:

Lars Klog

 • Repræsentantskabet for TV2 Øst
 • Vordingborg

Kontakt:

Jens Henrik Madsen

 • Slagelse
 • Næstved

Kontakt:


Jens Ringsing

 • Rådgivningsudvalget, VKST
 • Finansieringsforeningen
 • Hjortevildtgruppen for Lolland, Falster og Møn

Kontakt:

Jesper Tambour

 • Regionsudvalget for Gris
 • Åbent Landbrug
 • Vikarservice Storstrømmen

Kontakt:


Kurt Pedersen

 • Inspirationsudvalg for deltidslandmænd, VKST
 • Familielandbrugets Inspirationsudvalg
 • Sorø
 • Ringsted

Kontakt:

Frank Keinicke

 • Hovedbestyrelsen, L&F
 • Planteforum, L&F
 • Åbent Landbrug
 • Repræsentantskabet for TV2 øst
 • LandboUngdom
 • Kalundborg

Kontakt:


Villads Sørensen

 • Finansieringsforening
 • Formand, Roskilde Dyrskue
 • Roskilde

Kontakt:

Yke Kloppenburg-Oosterwoud

 • Rådgivningsudvalget, VKST
 • Regionsudvalget for Kvæg
 • Holbæk

Kontakt:


Torben Westen

 • Repræsentantskabet for Landbrugsskolen Sjælland, Høng
 • Faxe Kommune

Kontakt:

Søren Gammelby

 • Finansieringsforeningen
 • Planteforum, L&F
 • Kalundborg Komune

Kontakt:


Lennart Westh

 • Formand, Bornholms Landbrug & Fødevarer
 • Rådgivningsudvalget, VKST

Kontakt:

Johannes Thorsen

 • Medarbejderrepræsentant

Kontakt:

Som medlem af VKST er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen med indspil til foreningens politik

Læs også om

Resultater kommer ikke af sig selv, og vores politiske styrke er også betinget af en stor medlemstilslutning, for sammen gør vi en forskel.

Ane Popp-Kristensen

Jens Kahr

Erik Hansen Blegmand