Finansieringsforeningen

Som én af de få foreninger i landet, kan VKST tilbyde medlemmer hjælp til finansiering af maskiner. Hos VKST’s Finansieringsforening kan du låne penge til køb af både nye og brugte maskiner, og i lang tid har Finansieringsforeningen været et fornuftigt alternativ til leasing, bank- eller forhandlerfinansiering.

Som medlem af VKST har du mulighed for at bruge Finansieringsforeningen.

Renteprocenten er variabel og fastsættes, så den er attraktiv for medlemmerne. Renten fastsættes kvartalsvis bagud – I øjeblikket er renten 5% p.a.

Lån til nye og brugte maskiner med Finansieringsforeningen

OBS! Der er midlertidigt stop for nye udlån i finansieringsforeningen – Det skyldes, at vores udlånsramme er udfyldt

Bestyrelsen i Finansieringsforeningen

Finansieringsforeningen er ledet af en bestyrelse, der udpeges af bestyrelsen for VKST.

Formand
Villads Sørensen, Hastrup Bygade 22A, 4621 Gadstrup. Mobil: 2331 4065

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Benny Pedersen, Kirkerupvej 57, 4200 Slagelse, tlf. 4016 0965
Jørgen Dalgaard, Ting Jellingvej 2, 4262 Sandved, tlf.  6176 0555
Hans Chr. Jensen, Ledreborg Allé 30A, 4000 Roskilde, tlf. 4030 5645
Søren Gammelby Jensen, Ubberup Mark 2, 4400 Kalundborg, tlf. 4057 9847
Jens Ringsing, Øllebøllevej 1, 4894 Øster Ulslev, tlf. 2383 8920

Suppleant:
Arne Rasmussen, Baunehøj 43, 4320 Lejre, tlf. 2013 9008

Sekretær:
Konsulent Annette Kristensen, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, tlf. 5786 5111  ak@vkst.dk

Daglig drift:
Advokatsekretær Bente Olsen, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Tlf. 5786 5303  beo@vkst.dk

Lånevilkår i finansieringsforeningen:

Du kan låne op til 20 pct. af ejendommens kontantværdi, men lånet må højest udgøre 1,3 mio. kr. og kan højest udgøre 75 pct. af købesummen, eksklusiv moms.

Hvis du skal låne til brugte driftsmidler, er løbetiden maksimalt fem år. Ved nye driftsmidler er løbetiden maksimalt syv år. Låner du til brugte maskiner kan det kun ske med en løbetid, der gør, at maskinen maksimalt 18 år gammel, når lånet er færdigbetalt.

Du har pligt til at sørge for, at det købte er forsikret mod brand. Traktorer og selvkørende maskiner skal desuden være kaskoforsikret, og du skal kunne dokumentere det.

Det er muligt at låne til driftsmidler, hvor I er flere, der køber sammen. I det tilfælde hæfter I solidarisk for lånet.

Det er billigt at låne i finansieringsforeningen. Vi har et administrationsgebyr på 1.500 kr. pr. lån. Vi har ingen stempelgebyrer eller provision.

Renteprocenten er variabel og fastsættes, så den er attraktiv for medlemmerne. Renten fastsættes kvartalsvis bagud – I øjeblikket er renten 5% p.a.

Hvis du låner til nye biler, er løbetiden maksimalt fem år, mens den på brugte biler er maksimalt tre år. Finansieringsforeningen udlåner kun til biler, der er under syv år gamle. Vi udlåner kun 75% af 80% af købesummen, hvis momsen er afløftet. I de tilfælde er der et ekspeditionsgebyr på 1.500 kr., og ejendomsforbeholdet skal tinglyses i bilbogen, omkostning hertil betales af køber.

Finansieringsforeningen har ejendomsforbehold i den købte maskine, indtil lånet er afdraget fuldt ud, og dermed har finansieringsforeningen ret til at hente maskinen, hvis låntager ikke betaler renter og afdrag. Hvis du sælger en maskine, der er belånt eller giver den i bytte i en ny handel, så skal lånet indfries. Det er forbundet med strafansvar, hvis dette ikke overholdes.

Læs også om

Resultater kommer ikke af sig selv, og vores politiske styrke er også betinget af en stor medlemstilslutning, for sammen gør vi en forskel.

Ane Popp-Kristensen

Jens Kahr