skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Medlemmer af VKST har mulighed for at bruge foreningens Finansieringsforening.

Foreningen låner penge ud til køb af både nye og brugte maskiner, og Finansieringsforeningen er et fornuftigt alternativ til leasing, bank- eller forhandlerfinansiering.

Det er kun aktive medlemmer af VKST, der har mulighed for at benytte Finansieringsforeningens tilbud.

Du kan låne op til 20 pct. af ejendommens kontantværdi, men må højest udgøre 1,3 mio. kr. Lånet kan højest udgøre 75 pct. af købesummen eksklusiv moms.

Renteprocenten er variabel og fastsættes lavest muligt for medlemmerne kvartalvis bagud. I øjeblikket er renten 2,5 %.

Finansieringsforeningens formål

Finansieringsforeningen er et fornuftigt alternativ til leasing, bank- eller forhandlerfinansiering.

Foreningen har til formål:

  • at sikre foreningens medlemmer de bedst mulige kreditforhold
  • at yde bistand og vejledning ved optagelse af lån
  • at udbrede oplysninger om alle spørgsmål i forbindelse med landbrugets finansieringsforhold
  • at yde lån til finansiering af medlemmernes indkøb af tekniske driftsmidler i landbruget.

Lånevilkår i Finansieringsforeningen

Lånets størrelse

Et medlems samlede lån formidlet gennem foreningen må aldrig overstige 20% af ejendommens kontantværdi, og må højst udgøre 1.300.000 kr.
Lånet kan højst udgøre 75% af købesummen excl. moms.

Lånets løbetid

Til brugte driftsmidler er løbetiden max. 5 år. Til brugte maskiner udlånes kun med en løbetid, der bevirker, at maskinen max. er 18 år gammel, når lånet er færdigbetalt.
Til nye driftsmidler er løbetiden max. 7 år.

Forsikring

Køber har pligtig at holde det købte brandforsikret.
Traktorer og selvkørende maskiner skal tillige være kaskoforsikret og dokumentation herfor skal forevises.

Flere købere

Det er muligt at låne til driftsmidler, hvor flere køber sammen. Herved er hæftelsen solidarisk.

Låneomkostninger

Administrationsgebyr til finansieringsforeningen 0 kr. pr. lån Ingen provision – Ingen stempelgebyrer

Renteprocenten

Renteprocenten er variabel og fastsættes lavest muligt for medlemmerne kvartalvis bagud. Pt er renten 2,5 %.

Finansiering af gulpladebiler

Løbetid: Nye biler max. 5 år, brugte biler max. 3 år. Vi udlåner kun til biler, der er under 7 år gamle. Vi udlåner kun 75% af 80% af købesummen, hvis momsen er afløftet. Lånets ekspeditionsgebyr = kr. 1.500,00. Ejendomsforbeholdet skal tinglyses i bilbogen  og omkostning hertil betales af køber.

Videresalg

Finansieringsforeningen har ejendomsforbehold i den købte maskine indtil lånet er fuldt ud afdraget og har dermed ret til at afhente maskinen, såfremt renter og afdrag ikke betales. Sælges en belånt maskine, eller gives den i bytte i en ny handel, skal lånet indfries, og det er forbundet med strafansvar ikke at overholde dette.

Persondatapolitik 

Bestyrelsen

Formand: Poul Henrik Prahl, Smakkerup Gods, Ærtebjergvej 2, 4400 Kalundborg. Mobil: 2878 5888
Næstformand.: Villads Sørensen, Hastrup Bygade 22A, 4621 Gadstrup. Mobil: 2331 4065

Benny Pedersen, Kirkerupvej 57, 4200 Slagelse. Mobil: 4016 0965
Jørgen Dalgaard, Ting Jellingvej 2, 4262 Sandved. Mobil: 6176 0555
Hans Chr. Jensen, Ledreborg Allé 30A, 4000 Roskilde. Mobil: 4030 5645
Harald Palmvang, Gunderslevlillevej 7, 4250 Fuglebjerg. Mobil: 4020 4818

Suppleant: Arne Rasmussen, Baunehøj 43, 4320 Lejre. Mobil: 2013 9008

Sekretær: Konsulent Annette Kristensen, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Tlf. 5786 5111 (direkte) mail: ak@vkst.dk
Daglig drift: Advokatsekretær Bente Olsen, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Tlf. 5786 5303 (direkte) mail: beo@vkst.dk

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV