Høringssvar

I VKST giver vi høringssvar til de lokale forhold, der er principielle, påvirker en større gruppe af landmænd og som har stor betydning for medlemmernes mulighed for at drive landbrug.

Det er vores erfaring, at høringssvar med højt fagligt indhold gør for de beslutninger, politikerne skal træffe og vi har flere gange oplevet, at der er lavet ændringer i vandplaner og indsatsplaner for grundvand på baggrund af vores høringssvar.

Her kan du læse nogle af de høringssvar, VKST har lavet.

VKST kæmper for danske landmænds vilkår i markedet

Læs også om

Resultater kommer ikke af sig selv, og vores politiske styrke er også betinget af en stor medlemstilslutning, for sammen gør vi en forskel.

Ane Popp-Kristensen

Jens Kahr

Erik Hansen Blegmand