Der er brug for din støtte

VKST varetager dine erhvervspolitiske interesser og taler din sag, hvis politikerne og forskerne er usaglige. Vores arbejde er med til at skabe bedre vilkår for dig.

Men resultater kommer ikke af sig selv, vi skal kæmpe for dem. Og det politiske arbejde kræver ressourcer, vedholdenhed og høj faglighed.

Som medlem i VKST er dit kontingent med til at støtte det arbejde, som de erhvervspolitiske konsulenter udfører.

Du kan se priserne for kontingentet herunder.

VKST kæmper for danske landmænds vilkår i markedet

Kontingentmodel for VKST Landboforening

Landbrug & FødevarerVKSTSamlet
Grundbeløb1.292 kr.1.100 kr.2.392 kr.
Pr. hektar17,77 kr.15 kr.32,77 kr.
Pr. 100 kg. N.14,27 kr.12 kr.26,27 kr.
Maks-beløb12.756 kr.15.500 kr.

Kontingentet er gældende for 2024. Det maksimale kontingent et medlem samlet set kan betale til Landbrug & Fødevarer samt til VKST er 15.500 kr. Kontingentet omfatter også et bidrag til organisationerne LandboUngdom og 4H.

Kontante medlemsfordele

Som medlem af VKST får du adgang til en rækkekontante  medlemsfordele inden for pension, forsikring, oplevelser og fritid samt nyheder og viden. Se alle medlemsfordelene her.

Desuden får du hver uge LandbrugsAvisen med politisk stof, faglige nyheder og hvad der ellers rør sig i landbruget.

Meld dig ind i VKST i dag, og få en stærk forening i ryggen

MedlemskabL&F kontingent, 2024Forening inkl. LU og 4H, 2024I alt 2024
BedriftGrundbeløb + ha + kg. NGrundbeløb + ha + kg. NVarierer efter bedriftens størrelse
Medejer1.653 kr.2.000 kr.3. 653 kr.
Driftsleder1.653 kr.650 kr.2.303 kr.
Ægtefælle/samlever942 kr.500 kr.1.385 kr.
Ægtefælle, lokalt500 kr.500 kr. 
Interesse1. 481 kr.500 kr.1.981 kr.
Bortforpagter1.653 kr.1.000 kr.2.653 kr.
Andre erhverv1.481 kr.1400 kr.2.881 kr.
Medarbejder1.481 kr.450 kr.1.931 kr.
Dobbeltmedlemskab1.653 kr.2.500 kr.4.153 kr.
Passiv uden blad0 kr.600 kr.600 kr.

Læs også om

Resultater kommer ikke af sig selv, og vores politiske styrke er også betinget af en stor medlemstilslutning, for sammen gør vi en forskel.

Ane Popp-Kristensen

Jens Kahr