Kontingent

VKST varetager dine erhvervspolitiske interesser og taler din sag, hvis politikerne og forskerne er usaglige. Vores arbejde er med til at skabe bedre vilkår for dig.

Men resultater kommer ikke af sig selv, vi skal kæmpe for dem. Og det politiske arbejde kræver ressourcer, vedholdenhed og høj faglighed.

Som medlem i VKST er dit kontingent med til at støtte det arbejde, som de erhvervspolitiske konsulenter udfører.

Du kan se priserne for kontingentet herunder.

VKST kæmper for danske landmænds vilkår i markedet

Kontingentmodel for VKST Landboforening

Landbrug & FødevarerVKSTSamlet
Grundbeløb1.200 kr.1.100 kr.2.300 kr.
Pr. hektar16,50 kr.15 kr.31,50 kr.
Pr. 100 kg. N.13,25 kr.12 kr.25,25 kr.
Maks-beløb9.100 kr.13.300 kr.

Kontingentet er gældende for 2023. Det maksimale kontingent, et medlem samlet set kan betale til Landbrug & Fødevarer samt til VKST, er 13.300 kr. Kontingentet omfatter også et bidrag til organisationerne LandboUngdom og 4H.

Kontante medlemsfordele

Som medlem af VKST får du adgang til en rækkekontante medlemsfordele inden for pension, forsikring, oplevelser og fritid samt nyheder og viden. Se alle medlemsfordelene her.

Desuden får du hver uge LandbrugsAvisen med politisk stof, faglige nyheder og hvad der ellers rør sig i landbruget.

Meld dig ind i VKST i dag, og få en stærk forening i ryggen

MedlemsskabL&F kontingent 2023Forening inkl. LU og 4H, 2023I alt 2023
BedriftGrundbeløb + ha + kg. NGrundbeløb + ha + kg. NVarierer efter bedriftens størrelse
Medejer1.535 kr.2.000 kr.3.535 kr.
Driftsleder1.535 kr.650 kr.2.185 kr.
Ægtefælle/samlever875 kr.500 kr.1.385 kr.
Ægtefælle, lokalt0 kr.500 kr.500 kr
Interesse1.375 kr.425 kr.1.800 kr.
Bortforpagter1.535 kr.1.000 kr.2.535 kr.
Andre erhverv1.535 kr.1.400 kr.2.935 kr.
Medarbejder med LU100 kr.100 kr.200 kr.
Medarbejder uden LU400 kr.450 kr.850 kr.
Dobbeltmedlemsskab1.200 kr.2.500 kr.3.700 kr.
Passiv uden blad0 kr.600 kr.600 kr.

Læs også om

Resultater kommer ikke af sig selv, og vores politiske styrke er også betinget af en stor medlemstilslutning, for sammen gør vi en forskel.

Ane Popp-Kristensen

Jens Kahr