Vores mærkesager

VKST er din lokale stemme. Vi kæmper for, at der fortsat er en stærk fødevareproduktion på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Vi kæmper for en faglighed, muligheder for udvikling og landbruget som en vigtig del af den grønne omstilling og vejen mod et godt klima, en øget biodiversitet og et godt miljø.

Du kan læse mere om vores mærkesager og vores arbejde med hhv. vandplaner og grundvand, via siden og boksene herunder.

Har du spørgsmål til vores mærkesager eller det arbejde, vi udfører for vores medlemmer, så kontakt gerne Ane Popp-Kristensen på telefon 2330 2077.

VKST kæmper for danske landmænds vilkår i markedet

Landbruget er en del af løsningen på klimakrisen

Klimatiltag og den grønne omstilling står meget højt på dagsordenen hos alle, uanset om det er borgere, politikere eller os landmænd. Vi i landbruget kan og vil gerne bidrage med fremtidens klimaløsninger.

Fødevareproduktionen er udviklingssted for de nye løsninger, der skal bringe ikke bare Danmark, men også store dele af den øvrige fødevareproduktion ind i en klimaneutral fremtid. Det er landbruget, der leverer halm til pyrolyse, gylle og biomasse til biogasanlæg.

Vi skal være en del af den bæredygtige dagsorden

Vi må også indse, at det langsigtede fokus bliver bæredygtighed, og den dagsorden skal vi være en konstruktiv del af.

Landbruget kan levere løsninger. Vi kan reducere og levere mere klimavenlige fødevarer end mange andre lande. Men det kan vi ikke, hvis Danmark og de ansvarlige politikere løser klimaudfordringen ved at udfase landbruget. Klima og bæredygtighed skal løses globalt, og det vil vi være en del af.

Vi skal udvikle. Ikke afvikle.

Læs også om

Resultater kommer ikke af sig selv, og vores politiske styrke er også betinget af en stor medlemstilslutning, for sammen gør vi en forskel.

Ane Popp-Kristensen

Jens Kahr

Erik Hansen Blegmand