Forsikring og biobrændselsfyr – hvordan hænger det sammen?

11. december 2023

Mange landmænd bruger et biobrændselsfyr som deres primære varmekilde, men hvert år oplever flere landmænd brande, der enten starter i eller fra deres fyringsanlæg.

Hvis du er en af dem, der har et biobrændselsfyr, er det afgørende at forstå, at det udgør en potentiel brandrisiko. At gå igennem en brand – uanset om den er stor eller lille – er ubehageligt og medfører i værste fald store økonomiske konsekvenser.

Din brandforsikring dækker dine udgifter til reparation eller genopførelse af det brændte samt etablering af midlertidigt varmeanlæg. Det forudsætter dog, at du overholder de gældende regler for brandsikkerhed. Reglerne vil fremgå af din police. I den forbindelse er det vigtigt, at du har fortalt dit forsikringsselskab, at du fyrer med biobrændsel. Du skal også fortælle, hvis du ændrer placering af fyret eller udskifter det til et fyr et med større effekt eller anden type brændsel.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Generelt skal du være opmærksom på, at dit fyr ikke udgør en unødig brandrisiko. Står dit fyr f.eks. i en bygning, skal du sørge for, at:

  • Det er placeret i en selvstændig og brandisoleret brandcelle
  • Døren til fyrrummet lukker automatisk
  • Fyrrummet holdes rent og ryddeligt uden brandbart oplag
  • Der inden for døren i fyrrummet er placeret en brandslukker og/eller en tilsluttet vandslange til slukning
  • Du fejer tabt halm, træpiller, flis osv. væk fra gulvet
  • Asken opbevares, så gløder ikke kan spredes til bygning eller brandbart opla

Halmfyr opsat udendørs skal overholde gældende afstandskrav til andre bygninger. Fyres der manuelt med bigballer, skal der være kørefast underlag foran fyret. Tabt halm fra indfyringen skal fjernes, så gløder fra fyret ikke kan antænde det.

Hvor finder jeg de gældende regler?

Du kan finde yderligere information om de gældende brandsikringsregler i en Brandteknisk Vejledning. Der findes flere forskellige udgaver, fordi reglerne kan variere lidt alt efter fyrets type.

For halmfyr, se Brandteknisk Vejledning nr. 22.

For øvrige biobrændsels-/pillefyr, se Brandteknisk Vejledning nr. 32.

Kontakt DLBR Forsikringsmægler

Har du oplevet en brandskade, som du har brug for hjælp til at anmelde? Eller har du brug for rådgivning om brandsikring og forsikring? Tøv ikke med at kontakte DLBR Forsikringsmægler.

Denne artikel er skrevet af og bragt for DLBR Forsikringsmæglerne

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.