skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Vi skal gøre et stærkt landbrugserhverv endnu stærkere

Men rammerne for fødevareproduktionen kommer ikke af sig selv, derfor kæmper Gefion fagligt og politisk for medlemmerne.

Når jeg ser tilbage på 2020 i Landboforeningen Gefion, så er der mange ting vi lykkedes med: vi satte fokus på spildevands påvirkning af vandløbene, vi opdagede fejl i vandplanerne som, hvis ikke de blev opdaget, ville betyde braklægning af store områder på Sydvestsjælland og vi har kæmpet for en faglig funderet grundvandsbeskyttelse.

Men det ærgrer mig, at coronaen i 2020 satte en stopper for de lokale medlemsmøder, hvor vi mødtes i maskinhuse, værksteder og i gildesale hos jer medlemmer for at snakke om det, der rør sig i lokalområdet. Alt fra BNBO til privatiserings af vandløb, Baltic Pipe, spildevand og fejl i vandplanerne har vi snakket om. Jeg håber, at vi får mulighed for at holde endnu flere lokale, medlemsmøder i 2021.

Der er er brug for en stærk husdyrproduktion

Genne flere år har Gefion haft et godt samarbejde med NNF, og sammen har vi sat fokus på landbruget, følge erhvervene og arbejdspladserne i forbindelse med folketingsvalg. Det giver respekt og taletid hos folketingsmedlemmerne, når en landboforening arbejder sammen med fagbevægelsen om vores fælles mål: et stærkt fødevarehverv, der skaber arbejdspladser.

I år har vi sammen arrangeret møde med MF’erne der skulle se konsekvenserne af fejl i vandplanerne. Og hvis folketingspolitikerne tror, at det kun rammer nogle planteavlere, så er formanden for NNF på Sjælland og øerne hurtig til at minde dem om, at et stækket landbrugserhverv koster arbejdspladser for hans medlemmer.

Det er desværre noget af det, vi ser ind i det nye år, hvor svineproduktionen bliver udfordret af, at kravene til udnyttelse af husdyrgødning stiger med 5 pct. og sammen med ekstra, målrettede efterafgrøder, så er der nogen, der vil opleve, at de stort set er tilbage på samme kvælstof-niveau som før landbrugspakken, og det vil kunne mærkes.

Retssikkerheden under pres

Et chok ramte os alle, da regeringen lukkede hele minkbranchen. Det er svært at forstå, at det faktisk er sket, og jeg er fuld af respekt for minkavlerne, der har stået i deres livs krise og kaos i 2020. Nu arbejder branchen for, at erstatninger og udbetales så hurtigt som muligt.

Minksagen var med til at sætte fokus på beslutningsgangene i Danmark. Normalt drøfter en regering sine ideer med de øvrige partier, indhenter synspunkter og skaffer et flertal – og SÅ kan et flertal træffe beslutning. Mette Frederiksen gjorde det stik modsatte i minksagen.

Derfor håber jeg også, at vi som samfund sætter fokus på retssikkerheden i Danmark, for i de sidste måneder er der sket et voldsomt skred i de basale retsprincipper. Vi har længe mærket det i landbruget: vi kæmper mod en grundlovsstridig fravigelse af gæsteprincippet i Kriegers Flak sammen med Landbrug & Fødevarer, Gefion bidrager både fagligt og juridisk til sagerne om grundvand og vandplaner i Landbrug & Fødevarer. Vi kæmper mod en regulering af landbruget på baggrund af vandplaner, som Gefion igen og igen finder fejl i – det arbejde kan vi kun fordi vi prioriterer, fordi vi har et stærkt politisk sekretariat.

Gefion finder gentagne gange fejl i vandplanerne

Netop de mange fejl i vandplanerne kan få stor betydning for efterafgrødeprocenter, potentiel braklægning og kan betyde oversvømmede marker.

I oplandet til Smålandshavet er der fejl, der resulterer i så voldsomme reduktionskrav, at målene i vandplanerne ikke kan nås – heller ikke selvom alle 190 landmænd lukker deres bedrifter. Vi har fremlagt fejlen for Miljøstyrelsen, som forklarede, at de havde placeret et havbrug et forkert sted i modelberegningerne. Og så sker der ikke mere.

Derfor har vi haft møder med folketingsmedlemmer fra både Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti for at fortælle dem om den absurde situation: landbruget betaler prisen for havbrugenes produktion.

I disse dage er Stiig Markager fra Aarhus Universitet ude i pressen for igen at flytte målene for vandplanerne.

Det er Markagers holdning, hvis vi skal nå målet om 40 procents kvælstofreduktion i havmiljøet, så skal landbrugsjorden reduceres med 15 til 30 pct. Det er helt ude af trit med den virkelige verden, og vil kræve braklægning af op til 800.000 ha efter Markagers eget udsagn og en total omvæltning af husdyrproduktionen i Danmark. I mine ører klinker det markager kommer med, mere  af politik end af noget andet.

Men udfordringerne er gigantiske, for der er fortsat masser af polemik omkring vandplanerne. Men det er kombinationen af det faglige arbejde, og den politiske og juridiske indsats, skal løse den her opgave og bringe vandplanerne tilbage på rette spor.

Og vi vil fortsat kæmpe for mere realistiske vandplaner, uden fejl og uden de store reduktionskrav, der rammer os med efterafgrødekrav mm.

Historisk sejr på grundvandsområdet

I denne uge oplevede vi en historisk sejr i Lejre Kommune:

Høringen vedr. indsatsplaner skal gå om alene på baggrund af de indkomne høringssvar. Gefions kraftige kritik hiver grundlaget væk, da planerne er så ukonkrete og mangelfulde uden henvisninger til faglig substans. Tilsyneladende tages det til efterretning, at Rambøll ikke kan anvise en faglig sammenhæng mellem nitratfølsomme områder og pesticidfølsomme områder! Respekt for Lejre Kommune, der tager konsekvensen af deres rådgivers dårlige arbejde og lader høringen gå om.

Men lad os lige nyde en sjældenhed: et høringssvar, der vælter en indsatsplan, det er vist ikke set i Danmarkshistorien før! Det plejer at skulle helt til klagenævnet for, at man kan fejre en sejr, men her får vi en politisk sejr allerede i første runde. Administrationen i Lejre har vurderet, at høringssvarene har påpeget flere væsentlige mangler i forslagene til indsatplaner for Lejre Vest og Roskilde-Osted områder, og at indsatsplanerne derfor bør tilrettes med henblik på udsendelse i fornyet høring.

Det er historisk, og vi kan kun håbe på, at Lejre Kommune kræver at få deres penge tilbage fra Rambøll, der har lavet en elendig indsatsplan.

Den slags sejre kan vi kun fejre fordi Gefion har dygtige erhvervspolitiske medarbejdere, der med faglighed og erfaring ved, hvor der skal sættes ind. Desværre går det ikke alle steder som i Lejre, men vi holder fortsat fokus på en fair og faglig grundvandsbeskyttelse i alle kommuner i 2021.

En del af løsningen

Jeg håber, at der i fremtiden kommer endnu mere fokus på landbrugets potentiale inden for klimavenlige energiløsninger i de kommende år. For vi kan mere end at producere fødevarer med et meget lavt klimaaftryk; halmen har potentiale som brændstof til både biler og fly, vi skal have flere biogasanlæg og på den lange bane skal forædling og avl være med til at klimaoptimer alt fra hvede til foderoptaget i ko-maver. Forskning og innovation i et tæt samarbejde mellem alle parter skal skabe nye løsninger, der også er økonomisk bæredygtige.

Vi skal vise, hvem vi er

Hvis vi vil skabe politisk forståelse for vores erhverv og bedre rammevilkår, så skal vi have befolkningen med os. Ellers er politikerne heller ikke med os. Derfor skal der lyde en stor tak til alle jer, der året rundt tager imod skoleklasser, børnehaver og foreninger, der gerne vil opleve landbruget. Den dialog, I har med de besøgende, er med til at flytte holdninger, og så kan vi flytte politikere!

I Gefion fortsætter vi den faglige og politiske kamp for at skabe bedre vilkår for medlemmerne med uformindsket styrke i 2021. Med ønsket om en god jul og godt nytår til alle i og omkring landbruget.

Torben Hansen

Sørgmodigt og voldsomt farvel til en hel branche 

I går kom den dramatiske besked fra Regeringen om, at alle dansk mink skal slås ihjel. I dag vågner mere end tusind landmandsfamilier op til en usikker fremtid.

-Jeg er sikker på, at alle landmænd mærkede et sug i maven, et stik i hjertet og sendte alle vores kollegaer i minkbranchen en stort tanke, da Regeringen i går de facto lukkede en hel sektor i dansk landbrug. Det her rammer ikke bare minkavlerne, det rammer hele landbruget, siger Torben Hansen.

Regeringens udmelding vil lukke branchen

Når Regeringen samtidig melder ud, at lukningen ikke er permanent, og at man senere kan etablere nye minkproduktioner, så vidner det igen om fuldstændig mangel på indblik i den branche, de har givet dødsstødet. Hvad skal man avle på, når de mink, der er resultatet af verdens bedste avlsarbejde gennem generationer er slået ned?

-Det er en udslettelse af en hel branche, siger Gefions formand og fortsætter:

-Det er hovedrystende at se en erhvervsminister, der i ramme alvor foreslår, at man nu bruger minkhallerne til andre formål. Har han nogensinde set en minkhal? Det vidner om, at Regeringen slet ikke er klar over, hvor store konsekvenser beslutningen har for en vigtig del af dansk landbrug, lyder det fra Torben Hansen.

Det er ren og skær ekspropriation

-Det er ikke nok med hjælpepakker! Der er tale om ren og skær ekspropriation – og det skal erstatningen afspejle i hele værdikæden med alt fra biler til fodercentralen og den fremtidige indtjening, siger Torben Hansen.

Nu arbejder Landbrug & Fødevarer sammen med minkbranchen om at sikre de mange familier fuld erstatning også for fremtidige tab.

Kritik af en inkompetent Fødevarestyrelse

Forløbet op til lukningen af dansk minkavl har været uskøn affære, hvor det almindelige samarbejde mellem landbruget og myndighederne har været fuldstændigt fraværende, hvor branchen har måtte ty til agtindsigt for at få bare et lille indblik i, hvad myndighederne lavede.

-Epidemilovgivningen giver Regeringen uhørt vide beføjelser som vi ikke kender fra et demokrati, og beslutningen er sket uden inddragelse af erhvervet og udenom de andre partier i Folketinget – alle er sat skakmat, lyder det fra Torben Hansen.

Samarbejdet med regeringen kan slutte her

Beskeden om, at Regeringen vil slå alle mink ihjel kom samme dag, som der var Landsdelegeretmøde i Landbrug & Fødevarer, og hvor flere hundrede landmænd deltog i det digitale møde. Forud for pressemødet havde de delegerede set videoer med 3 S-ministre, der alle forsikre om, at regeringen prioriterer et samarbejde med landbruget højt og ministeren siger, at nu skal vi redde minkbranchen. Tre timer efter lukker Regeringen minkbranchen!

-Kort tid efter fik vi besked om, at mink-avlen i Danmark er fortid. Landbrug & Fødevarer blev orienteret meget kort tid inden nyheden kom ud. Det er ikke, hvad jeg opfatter som samarbejde, lyder det fra Gefions formand.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV