skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

 

Der er brug for din støtte. For vores faglighed. For de juridiske sager. For nogen der fortæller politikerne, hvad der er op og ned. Det gør Gefion. Vi sætter alle kræfter ind.

I Gefion sætter vi handling bag ordene.

Vi er tilstede ude i kom­munerne. På borgmesterkontorerne, hos embedsværket, på møder i vandløbslavene og når der skal tales landbrugets sag. Vi går aktivt ind i de problemstillinger, medlem­merne møder.

Det politiske arbejde kræver ressourcer, vedholdenhed og høj faglighed. Derfor har hvert eneste medlemskab og din opbak­ning til arbejdet stor betydning. Vi kommer langt med den gode dialog, de faglige ar­gumenter og respekten for vores arbejde.

Bliv medlem
Gefion arbejder for at sikre landbrugets vilkår – nu og i fremtiden. Som medlem har du en stærk forening i ryggen. Meld dig ind i Gefion og blive en del af det fællesskab, der kæmper for bedre vilkår for landbruget.

Udfyld indmeldelsesblanketten her. (link til pdf-dokument)

Du har et talerør på Sjælland
Gefion taler landbrugets sag i medierne og sikrer en folkelig opmærksomhed på erhvervets betydning. Vi er i tæt dialog med de sjællandske kommuners borgmestre, udvalgsformænd og embedsmænd. Det betyder, at de altid ved, hvad landbrugets holdning er.

Hvis du ofte har problemer med den kommunale sagsbehandling, er der sikkert også andre landmænd i kommunen, der har samme problem. I de tilfælde tager Gefion sagerne op med kommunen.

Vi er din repræsentant
Gefion repræsenterer landbrugets interesser i en række lokale råd såsom vandløbsrådene, grønne råd og grundvandsrådene. Uden Gefions tilstedeværelse ville landbrugets interesser ikke blive hørt.

Du er medlem af en organisation, der arbejder for dig:

  • Bedre retssikkerhed for landbruget
  • Landbruget skal have lov til at gøde optimalt
  • Stop for overimplementering af vandplanerne
  • Bedre rammevilkår

Læs mere om medlemskabet her.

Udfyld indmeldelsesblanketten her. (link til word-dokument)

I Gefion betaler du kontingent efter den landbrugsmæssige omsætning. Det synes vi er mest fair. Du kan se kontingentprisen her.

Kontingentindtægterne går til det politiske arbejde i Gefion. Desuden går en del af det samlede kontingent til LandboUngdom, 4H, Østlige Øers Landboforeninger og Landbrug & Fødevarer.

Læs foreningens vedtægter her.

Læs foreningens persondatapolitik her.

Læs Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik her.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV