skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Af Torben Hansen, formand for Landboforeningen Gefion

Den fagre nye verden og de teknologiske løsninger har også indtaget landbruget. Vi kalder det præcisionlandbrug. Det går i al sin enkelhed ud på at landmanden ikke ser på marken som en helhed, men ved hjælp af teknologiske løsninger kan analyse meget små dele af marken og sætte ind lige der, hvor der er brug for det.

Dansk landbrug er lovgivningsmæssigt reguleret af mere end 400 datoer. Der er fx en dato for, hvornår en bestemt type afgrøde skal være sået. Datoerne er en del af den statslige kontrol med landbruget, men datoerne tager ikke hensyn til vejret – og det er svært at så, hvis der endnu ikke er høstet. Og det er alt andet lige, i høj grad vejret, der bestemmer en stor del af årets gang, når man er landmand.

Mange landmænd oplever, at erhvervet er ved at blive kvalt i datoer.

Men med nye, teknologiske muligheder og en øget digitalisering får landmanden bedre mulighed for at dokumentere arbejdet i marken. Dermed kan data afløse den statslige kontrol. Det kræver naturligvis en ansvarlig omgåelse af data fra alle aktørers side. Men det giver også en række fordele, ikke mindst på miljøområdet.

Plantescanner måler næringsstoffer

Nu er der nemlig snart mulighed for at måle jordens indhold af næringsstoffer blot ved at overkøre marken med en ”scanner”. Når man kører på marken kan man tage en form for jordprøve, der tester for de væsentligste næringsstoffer og derefter kan man, ved hjælp af en gødningsspreder med GPS, tilføre nøjagtigt det, der mangler i de enkelte områder. Tildelingen af gødning bliver meget målrettet, og det er godt for miljøet og landmandens økonomi.

Systemet er endnu ikke færdigudviklet og afprøvet, men det rummer et stort potentiale for både at kunne gøre hverdagen nemmere, spare landmanden for arbejdstimer og omkostninger.

Også marksprøjten er højteknologisk, den scanner planten inden den sprøjter med plantebeskyttelsesmidler eller undlader helt at sprøjte og kører blot videre fordi planten er sund.

Der er mange teknologiske løsninger, der både tilgodeser nogle af de krav, der stilles til landbruget fra politikere og forbrugere og gør det nemt for landmanden. De nye systemer giver et mere detaljeret overblik, som selvfølgelig kan spare både omkostninger til gødning og planteværn og reducere CO2 udledningen fra unødig kørsel i marken.

Mere tid i marken

Man kunne fristes til at tro, at de teknologiske løsninger flyttede landmandens arbejde fra marken og til skrivebordet. Men det er langt fra tilfældet. Teknologien er allerede til en vis grad en del af den moderne traktor, men bliver det i endnu højere grad fremadrettet. Data lagres nemt og man kan sidde i traktoren og sammenligne med resultaterne fra sidste år.

Teknologiske frontløbere

Der er masser af muligheder for at bruge de teknologiske løsninger i landbruget, og der sker hele tiden nyt. Derfor har Landbrugsstyrelsen startet et projekt, hvor op til 20 landmænd skal være med til at udvikle præcisionlandbruget, så det på sigt kan blive et effektivt værktøj, der kan give en positiv miljøeffekt.

Nogle gange rækker fantasien ikke helt, når vi skal forestille os, hvilke teknologiske løsninger fremtiden bringer. Så jeg glæder mig til at følge udviklingen, og se, hvad de 20 landmænd og Landbrugsstyrelsen i fællesskab finder frem til.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV