skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Uforståelig afgørelse i sagen om Kriegers Falk

Sammen med Landbrug & Fødevarer havde Gefion på vegne af lodsejerne stævnet EnergiNet i sagen om kablerne fra vindmølleparken Kriegers Flak. Landsretten har afsagt dom i sagen om Kriegers Flak, og desværre fik vi ikke medhold.

Kort fortalt handler sagen om, hvem der skal bære risikoen for betaling, hvis de nedgravede elkabler fra Rødvig på Stevns til Ishøj syd for København på et tidspunkt skal flyttes, fordi lodsejerne på et tidspunkt skal bruge jorden til noget, som er uforligneligt med et stort, nedgravet elkabel.

Det er spørgsmålet om, hvorvidt det såkaldte gæsteprincip kan fraviges ved ekspropriation. Frem til nu har gæsteprincippet efter vores klare opfattelse bygget på frivillighed, men det bryder man nu med og gennemtvinger gæsteprincippet ved ekspropriation  og dermed pålægge lodsejerne den byrde det er, hvis kablet skal flyttes af hensyn til landbrugsdriften.

Landsretten mener, at gæsteprincippet ikke er i brug i den aktuelle sag, da der er tale om ekspropriation af hensyn til forsyningssikkerheden. Retten afviser desuden, at der er nye byrder forbundet med den præcisering, EnergiNet har i deklarationsteksten. Det er meget uforståeligt og urimeligt, at lodsejerne kan blive pålagt en så potentiel, stor byrde uden at få særskilt erstatning for det.

Det er vores klare holdning, at en fravigelse af gæsteprincippet kun kan ske, hvis der ligger en helt klar og frivillig aftale mellem parterne. Det er ikke tilfældet i denne sag, hvor EnerginNet har gennemtvunget gæsteprincippet med det argument, at der er tale om at sikre forsyningssikkerheden. Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved vigtigheden af forsyningssikkerheden, men det må ikke være på bekostning af lodsejerne, der nu står med de økonomiske risiko og konsekvens. Det er svært at se, at dommen ikke er med til at undergrave ejendomsretten.

Kan få konsekvenser for mindre ledninger

Når vi gik ind i sagen om Kriegers Flak var det fordi vi frygtede, at hvis vi ikke fik sat en stopper for en fravigelse af gæsteprincippet, så ville det brede sig videre til andre og mindre ledningsarbejder ude i kommunerne. Allerede mens sagen stod på så vi, hvordan mindst ét kommunalt forsyningsselskab forsøgte sig med en fravigelse af gæsteprincippet. Nu frygter jeg, at selskaberne med dommen har fået frit spil, så de fremover kan lægge ledningerne uden om gæsteprincippet. Det vil betyde, at lodsejerne står med hele regningen, hvis en elledning skal flyttes fordi en stald skal udvides. Det er stærkt bekymrende og kan få store, økonomiske konsekvenser.

Der er ingen tvivl om, at sagen er meget principiel, men den er også juridisk vanskelig, så vi skal være helt sikre på, hvor vi står rent juridisk. Derfor vil vi sammen med Landbrug & Fødevarer nu nærlæse dommen inden vi forholder os til, hvad der videre skal ske.

Lodsejere og Gefion kritiserer Energinet for vilkår og erstatning i Baltic Pipe

Landboforeningen Gefion havde inviteret de medlemmer, der er berørt af gasledningen Baltic Pipe til møde for at fortælle om foreningens arbejde, den politiske indsats og de juridiske og konkrete udfordringer, som gasledningen giver.

De arkæologiske forundersøgelser er i gang, kommissarius har besøgt de første lodsejere forud for ekspropriationerne og til foråret starter ekspropriationerne. Derfor havde de 35 fremmødte til medlemsmødet mange spørgsmål, der kredsede om erstatninger og vilkår omkring etableringen.
Læs mere her. 

Man kan ikke drive landbrug efter en kalender

Marken blev mejet og høet blev høstet og landmændene kan ånde lettet op, men kun indtil den næste af de flere hundrede frister der årligt dikterer landbruget. Læs mere her.

 

Ekspropriation til Kriegers Flak er grundlovsstridig

Der er brug for nogen, der står fast, og det gør Gefion.

I forbindelse med kabellægningen til vindmølleparken Kriegers Flak bryder Energinet.dk med det såkaldte gæsteprincip. Dermed tvinger de lodsejerne til at påtage sig en meget stor økonomisk risiko. Vi mener, at Energinets handlinger er ulovlige og strider mod Grundlovens §73 – ejendomsrettens ukrænkelighed. Det kan vi ikke acceptere.

Gefion står fast: gæsteprincippet skal fastholdes, og lodsejerne holdes fri af enhver risiko. Derfor er Gefion en del af den retssag, som Landbrug & Fødevarer har rejst mod Energinet.dk

 

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV