skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Resultatet af Gefions undersøgelse for påvirkning af spildevand i og ved Tude Å

Gefion gennemførte i sommerens tørke en undersøgelse af spildevandspåvirkning på miljøet i vandløb og i kystvande, resultaterne herfra kan du læse idenne artikel: Læs mere her.

Vandprøver skal vise byernes påvirkning på vandløb

Sommerens tørke gav optimale forhold for at undersøge hvor meget spildevand fra byerne påvirker vandløbene. Læs mere her.

Kvælstofidyl i sommerhusområderne

De danske sommerhuse er ikke lutter idyl, for titusindvis af ukloakerede sommerhuse betyder et dårligt vandmiljø og en høj kvælstofudledning. Læs mere her.

Overløb fra rensningsanlæg udgør en stigende trussel mod vandmiljøet

Gefion har fokus på spildevands betydning i forhold til vandmiljøet. Urenset spildevand tilfører nemlig kvælstof, fosfor, organisk stof og andre miljøfremmede stoffer til miljøet. Samtidig skal landbruget reducere brugen af kvælstof og fosfor.

Hvert år er der 5.000 overløb med urenset spildevand, der løber direkte ud i vandmiljøet. Overløbene sker i forbindelse med store regnskyl, hvor rensningsanlæggene og kloaknettet ikke kan håndtere de store mængder regnvand. Og i takt med, at der er flere og flere skybrug stiger risikoen for overløb og dermed forurening af vandmiljøet. Det selv samme vandmiljø, der er årsagen til, at landbruget skal reducere kvælstoftilførslen.

Læs mere om, hvad Gefion gør for at få politisk opmærksomhed på problemet med overløb og urenset spildevand.

 

 

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV