skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Giv Danske Landmænd Mulighed For At Producere Flere Fødevarer Og Udskyd Nye Brakarealer Med ét år

Giv danske landmænd mulighed for at producere flere fødevarer og udskyd nye brakarealer med ét år

I et brev til alle partierne bag Landbrugsaftalen opfordrer Landbrug & Fødevarer ordførerne til at sikre, at Danmark udnytter undtagelserne for kravet om afgrøderotation og kravet om fire procents brak.

”I lyset af den truende fødevarekrise pga. Ruslands invasion af Ukraine er det uforståeligt, hvis danske landmænd skal braklægge marker, som indtil nu har været i drift”

Sådan skriver Landbrug & Fødevarer i brevet, der er sendt, fordi EU Kommissionen har givet det enkelte medlemsland mulighed for at suspendere kravet om 4 pct. brak. Men i Danmark tøver et flertal bag landbrugsaftalen med at bruge den mulighed.

Landbrug & Fødevarer har hele tiden arbejdet intenst med at få udskudt brakken – og selvom der lige nu ikke er politisk flertal for at gøre det, så fortsætter arbejdet for en udskydelse til det sidste. Og VKST har presset på for, at der kom fokus på området og en udsættelse. Læs blandt andet, hvad næstformand i VKST, John Nielsen, tidligere har skrevet her.

Der er mange argumenter for, at Danmark skal udskyde de 4 pct. brak et år – ligesom resten af EU landende forventes at gøre det. Her kan du læse, hvorfor brakken bør udskydes:

22 mio. tons hvede i Ukraine er stadig ramt af blokering mens vi kan producere

Det samlede krav til 4 pct. yderligere brak i Danmark er på knap 95.000 hektar. I dag er der allerede udlagt knap 35.000 hektar brak (2021). Hvis man fratrækker bræmmer langs åer m.v. og eksisterende markkrat, giver det et øget brakkrav på godt 40.000 hektar. Med et gennemsnitligt udbytte (vinterhvede) på ca. 8 tons per hektar giver det en potentiel produktion på 320.000 tons hvede. Det forklarer formand i VKST, Torben Hansen.

På EU-niveau betyder suspenderingen af brak, at der kan produceres ca. 9 mio. tons

-Og vi er i en situation, hvor alt tæller! På EU-niveau betyder suspenderingen af brak, at der kan produceres ca. 9 mio. tons, siger formanden og fortsætter:

-Samtidig er der stor usikkerhed om, hvorvidt aftalen om eksport fra Ukraines havne i Sortehavet bliver overholdt. Politikerne bliver nødt til at træffe beslutningen på baggrund af den værst tænkelige situation.

Eksisterende brak bliver ikke pløjet op

Flere partier har sagt, at de er bekymrede for, at der bliver pløjet brak op, hvis kravet udskydes.

-Det tror vi ikke sker! De nuværende brakmarker er udlagt frivilligt i stedet for efterafgrøder, og det er ofte små hjørner og andre arealer, som ikke er dyrkningsmæssige interessante, siger Torben Hansen.

En udskydelse af 4 pct. brak vil ikke få nævneværdig betydning for natur og biodiversitet

Dermed er naturen og biodiversiteten heller ikke et argument

Mange politikere afviser at udskyde brakkravet på grund af hensynet til biodiversiteten. Men ifølge Aarhus Universitet er kortvarig brak ”neutral” i forhold til natur og biodiversitet. Dermed er naturen og biodiversiteten heller ikke et argument, mener formanden i VKST.

Ingen øget N-udledning, men en udskudt effekt på 300-400 tons N

Torben Hansen forklarer, at hvis man udskyder brakken på 40.000 ha fra 2023 til 2024, giver det en udskudt N-effekt på ca. 300-400 tons N, men ikke en merudledning.

-Det er én dråbe i havet i forhold til, hvad der ellers er på spil!

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV