Giver ingen mening: Nakskov Fjord er den reneste i landet – alligevel skal landbruget reducere kvælstof

29. august 2022

Det vrimler frem med fejl i vandplanerne for den østlige del af landet. Det gælder også for Nakskov Fjord, hvor kvælstofbelastningen ifølge vandplanen er steget med ikke mindre end 186 ton. Hvor al den kvælstof kommer fra er uforklarligt, og derfor har VKST henvendt sig direkte til Miljøstyrelsen for at få svar. For samtidig er fjorden en af de reneste i landet – ifølge selv samme styrelse. 

I Vandplan 2 var der ingen problemer med kvælstof i Nakskov Fjord, og derfor ingen indsatskrav til landbruget. Men i den nye vandplan er der krav til efterafgrøder, og belastningen i fjorden er steget med hele 186 tons i en periode, hvor landbruget generelt har gjort meget for at reducere kvælstof.

Hvordan i al verden hænger det sammen med, at selv samme styrelse siger, at tilstanden er høj?

-Miljøstyrelsen skriver i vandplanen, at klorofylindholdet er gået fra miljøtilstanden god til høj, som er den bedste karakter et vandområde kan få. Miljøtilstanden er forbedret i Nakskov fjord samtidig med, at styrelsen påstår, at der er tilført kvælstof, lyder det fra en hovedrystende John Nielsen, der er næstformand for VKST. Han uddyber:

-Det er den omvendte verden, for mere kvælstof plejer at betyde dårligere vandmiljø. Men hvordan i al verden hænger det sammen med, at selv samme styrelse siger, at tilstanden er høj? Fjorden har det godt, og alligevel skal landbruget reducere kvælstof.

Kan behjælpes med andre virkemidler

Tilstanden i Nakskov fjord er så god, at sollyset kan komme ned til ålegræsset alle steder i fjorden. Faktisk er vandet i fjorden ifølge vandplanen noget af det reneste i landet, og alligevel skal landbruget i oplandet reducere kvælstof.

Derfor har VKST i høringssvar til styrelsen peget på, at det er andre virkemidler, man skal bruge, hvis ålegræsset i fjorden skal have bedre vilkår. Fx skriver VKST, at man kan plante ålegræs for at hjælpe udbredelse på vej.

Der er hverken hoved eller hale i det, Miljøstyrelsen lægger frem

-Fagligt giver det her absolut ingen mening og må bero på en fejl, siger VKST’s næstformand, der også savner en forklaring på, hvor de 186 tons kvælstof, som styrelsen mener, er udledt i fjorden, kommer fra og tilføjer:

-Der er hverken hoved eller hale i det, Miljøstyrelsen lægger frem, og det kan vi naturligvis ikke sidde overhørigt.

Fra 0 pct. efterafgrøder til 88 pct.

Fejlen i vandplanen betyder, at landbruget i oplandet til Nakskov Fjord skal have flere efterafgrøder – helt præcist op til 88 pct. i den yderste konsekvens.

Det svarer til en meromkostning pr. ha på 664 kr. i gennemsnit i forhold til nu, hvor der ikke er krav om efterafgrøder.

Miljøstyrelsen skal komme med en forklaring – nu

Samlet set får de mange fejl og modsigelser i vandplanen John Nielsen til at savne en forklaring på de mange modstridende forhold:

-Vi kommer til at bede Miljøstyrelsen om en forklaring på det her med det samme. Det kan ikke vente til, at de får læst alle høringssvar igennem, lyder det fra VKST’s næstformand.

Yderligere oplysninger hos:

John Nielsen, næstformand i VKST, tlf. 2010 3044

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.