GLM 8: 4% ikke-produktive arealer er en realitet fra januar 2023

15. september 2022

Her kommer den foreløbige viden:

Lyt i stedet for:

For at modtage landbrugsstøtten fra 1. januar 2023 skal både konventionelle og økologiske landbrugere leve op til de nye basiskrav, hvor 4% af bedriftens omdriftsarealer skal udlægges til ”ikke-produktive arealer”.

Over de kommende 6 uger vil ØkoViden indeholde kapitler med korte introduktioner til de forskellige muligheder for at opfylde kravet, om 4% ikke-produktive arealer, som bliver gældende fra 1. januar 2023.

  1. Brak og blomsterbrak (uge 37)
  2. Markkrat (uge 38)
  3. Markbræmmer (uge 39)
  4. Småbiotoper (uge 40)
  5. GLM landskabselementer, søer og fortidsminder (uge 41)

Vær opmærksom på at permanent græs ikke tæller som omdriftsareal.

Kapitel 1: Brak og blomsterbrak

Omdriftsarealer kan udlægges som brak, hvor du for eksempel lader en stubmark stå efter høst, og registrerer den som brak den efterfølgende dyrkningssæson. Arealet kræver dermed ikke arbejde før det skal slås det efterfølgende år, senest 25. oktober.

Et omdriftsareal kan også registreres som blomsterbrak, hvor en blomsterblanding etableres senest 30/4 ved jordbearbejdning og såning. For at arealet kan registreres som brak eller blomsterbrak skal det:

  • Være minimum 100 m2
  • Slås senest 25/10.

Derudover må arealet

  • Ikke slås mellem 1/5 og 31/7,
  • Ikke høstes.

Venstre billede: Afgrøden er høstet og stubmarken kan nu registreres som GLM 8 brak (Foto af Katrine Hedemand Bak, september 2022). Højre billede: MFO-blomsterbrak, juli 2021 (Foto af Anna Wildt og Katrine Hedemand Bak Specialestuderende ved KU Juli 2020).

Landbrugsstyrelsen oplyser at der som udgangspunkt ikke er krav til plantedække, men landbrugsstyrelsen anbefaler det indtil videre grundet uvished. Hvis en omdriftskløvermark fra 2022 anmeldes som brak i 2023 pauses optællingen i græsstatus, så længe arealet indgår som brak.

Billede af mark med indtegnet brakareal, klar til 2023. (Foto fra Tast-selv LBST.dk)

Det kan forståeligt nok være udfordrende for landmænd at omstille sig til de nye basiskrav, men vi oplever at alle kan finde skyggestriber og pletter i markerne, som er oplagte at udlægge til basiskravet. På billedet ses et oplagt areal, som ofte står i vand og dermed giver lavt udbytte ved høst. Driftslederen vælger derfor at udtage arealet til GLM 8 brak på ubestemt tid. Vi hjælper med formen, så det passer mest optimalt til markkørslen.

Større dele af markerne kan også udtages én eller to sæsoner og sås med blomsterblanding, hvor kløver indgår. På denne måde kan en veletableret brak have indflydelse på forfrugtsværdien for den efterfølgende afgrøde. Arealer der udlægges til længerevarende blomsterbrak kan med fordel sås med en flerårig blomsterblanding. Når vi er ude hos landbrugerne oplever vi også at deres biodiversitetstiltag bliver mødt med positiv anerkendelse af både naboer og turister, som nyder godt af de farverige og summende arealer både forår, sommer og efterår.

Brakarealerne kan udlægges over en længere periode eller tages tilbage i sædskiftet allerede efter første dyrkningssæson.

Ønskes yderligere oplysninger så kontakt junior økologikonsulent Katrine H. Bak.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.