Gode råd til etablering af efterafgrøder

15. juli 2021

En veletableret efterafgrøde giver ukrudtet konkurrence, beskytter og forbedrer jorden og kan give mere end 100 kg kvælstof/ha til næste afgrøde. En dårligt etableret efterafgrøde, derimod, giver ukrudtet for meget plads, og du går glip af den gode eftervirkning. Vi giver her vores gode råd til en god etablering af dine efterafgrøder.

Artsvalget skal tilpasses såtidspunktet

Tommelfingerreglen er, at udsættelse af såtidspunktet med en dag i august, giver en kvælstofoptagelse på 2 kg mindre pr. ha. Derudover svarer en dagsvækst i juli til en uges vækst i august og en hel måned i september. Du skal derfor bestræbe dig på, at så dine efterafgrøder i august og så hurtigt efter høst, som muligt.

Kan du først så dine efterafgrøder sidst i august eller i september, så skal du tage højde for det i dit artsvalg:

  • Skal sås senest 20. august: Olieræddike, gul sennep, ærter, hestebønner, lupin, honningurt, boghvede, kløverarter mm.
  • Kan sås til midt i september: korn (havre, vårbyg, vinterrug), vikke.

Husk at de pligtige skal være sået inden d. 20. august for at undgå kvotetræk

Etablér dine efterafgrøder, som du ville etablere din vinterraps

Her gælder de samme regler, som ved etablering af en hoveafgrøde – et jævnt, fugtigt såbed og jævn såning i den rigtige dybde giver den bedste fremspiring.

Pløjning eller en kraftig harvning med fuld gennemskæring lige efter høst giver det bedste såbed. Samtidig har det den fordel, at du rammer rodukrudtet. Det er derfor en vigtig del af en rodukrudtsstrategi.

Lige efter pløjning/harvning sår du efterafgrøden med såmaskine. Det er vigtigt, at du ikke venter for mange dage efter pløjning, da jorden hurtigt tørrer op på nuværende tidspunkt. Det samme gælder, hvis du sår efterafgrøder efter kløvergræs. Her er det en fordel at slå kløvergræssen et par gange i løbet af juli inden pløjning. Det sikrer dig mod udtørring og gør det nemmere at nedmulde græsmarken.

Sådybde afhænger af frøstørrelse. Småfrøede arter som kløver skal sås i 1 cm dybde. Mellemstørrelse som olieræddike og vikke i 1-2 cm. Korn i 3 cm og ærter, lupin og hestebønner i 5-6 cm. Skal du så en blanding, må du finde et kompromis.

Hold øje med sneglene

Bliver det en fugtig sensommer, er der stor risiko for at sneglene går i dine efterafgrøder. Især, hvis marken grænser op til skov, remiser eller vedvarende eng. Hold derfor øje og kør sneglepiller ud, hvis du observerer snegle i marken.

Efterhøst behandling af undersået efterafgrøder

Det er vigtigt, at du slår stubben af efter høst, når du har undersået efterafgrøder. Det giver efterafgrøden lys og luft til at komme sig hurtigt. Solens bane er allerede lav i august, hvilket gør at stubben skygger mere end du tror. Samtidig får du slået evt. ukrudt ned, så efterafgrøden kan få fat i stedet.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.