Godt landmandskab: Husk reglerne om rengøring og påfyldning af sprøjten

7. oktober 2021

Reglerne om vaskepladser er en del af indholdet i det obligatoriske sprøjteopdateringskursus, men derfor kan det alligevel være en god ide at få genopfrisket reglerne. I øjeblikket har regionerne fokus på forurening fra gamle vaske-/fyldepladser, og det er endnu en god grund til at have styr på de gældende regler.

Vaskepladsen

Af vaskepladsbekendtgørelsen fra 2009, der er opdateret i 2018, fremgår det, at du kun må påfylde eller vaske sprøjten på befæstede arealer med en tæt bund og med opsamling – eller i marken.

I forhold til tidligere er den største ændring, at tanke på planteavlsbedrifter ikke må nedgraves, dvs. at man ikke må bruge gamle fortanke eller gyllebeholdere uden husdyrgødning efter 31.12.2022 (§24).

De fleste med husdyrbrug foretrækker en vaskeplads med opsamling af vand i gyllebeholdere, mens planteavlsbrug kan lave en vaskeplads, hvor man samler vandet op i en anden beholder.

Skal du lave en vaskeplads, er det vigtigt, at pladsen lever op til alle krav, og derfor bør du altid søge vejledning, så du får en plads, der lever op til kravene. Det kan være temmelig omkostningstungt at lave en vaskeplads, og derfor kan man også overveje at gå sammen med en eller flere naboer om at lave og bruge pladsen.

I VKST er det bygningskonsulenterne Helle Christensen og Klaus Jensen, der er kan rådgive om etablering af vaskepladser.

Du kan læse mere i vejledningen til vaskepladsbekendtgørelsen her.

Hvis du ikke har en vaskeplads

Hvis du fylder og rengør sprøjten i marken, må du kun gøre det samme sted én gang pr. vækstsæson, du skal altså find et nyt sted hver gang. Næste sæson skal du finde et nyt sted, så du dermed undgår en punkkildeforurening i marken. Hvis du påfylder eller rengør i marken, skal du samtidig vide at:

  • Vand kan påfyldes på ejendommen eller fra en tankvogn
  • Kemi fyldes på i marken, men kun uden for BNBO-områder
  • Rengøring både indvendig og udvendig skal ske i marken og med vand fra skyllevandstank eller fronttank med rent vand

Samtidig er der en række afstandskrav, som skal overholdes, hvis du arbejder i marken:

  • Der skal være 300 meter til almene vandforsyninger, dvs. forsyninger, hvor der er tilknyttet 10 husstande eller flere
  • Der skal være 50 meter til overfladevand, §3-områder og til rense- og samlebrønde ved drænsystemer

Husk, at dit sprøjteopdateringsbevis skal fornyes, og var du sidst på kursus i 2017 skal du have det fornyet i år. Der er stadig ledige pladser på VKST Planteavls opdateringskurser.

Stort politisk fokus i vores område

Der er i øjeblikket masser af politisk fokus på grundvandsbeskyttelse i både kommunerne og i Region Sjælland. Kommunernes myndighedsområde er den fremadrettede brug af og sikring af grundvandet, mens regionens myndighedsområde er den historiske forurening, altså det, vi populært kalder fortidens synder.

I øjeblikket arbejder Region Sjælland med opsporing og registrering af arealer, hvor man har mistanke om, at der er sket en forurening, fordi der har været en koncentreret brug af stoffer, der kan forurene, dvs. punktkilder. Det kan fx være på grunde, hvor der har ligget et vaskeri eller et værksted, men det kan også være landbrug.

Derfor skriver regionen rundt til ejendomme som et led i deres screening. På baggrund af en telefonsamtale med ejeren, vurderer regionen efterfølgende, om der er behov for et besøg på ejendommen, og om der skal laves prøveboringer for at se, om der er punktkildeforurening med gamle midler. Er det tilfældet, bliver det registreret, men som ejer er du ikke forpligtiget til at rense op. Det kan du derimod risikere at være, hvis regionen finder punktkildeforurening med midler, der var lovlige i perioden efter 2009, hvor det blev lovpligtigt med vaske-/fyldeplads eller fyldning og rengøring i marken. Også derfor er det vigtigt, at du gør alt, hvad du kan for at forebygge punktkildeforurening.

Du kan som udgangspunkt ikke nægte regionen adgang, da de er myndighed på området. Men du kan sikre dig selv bedst muligt ved at tage en bisidder med til møderne eller ved at besigtige regionens arbejde.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.