Godtgørelse af olieafgift ved brug af dieselgeneratorer: Her er reglerne

31. oktober 2022

Elpriserne er stødt stigende, og i den forbindelse er der opstået en interesse for fremstilling af elektricitet til eget brug på dieselgeneratorer. Men det er vigtigt at være opmærksom på reglerne om afgiften på den anvendte diesel, hvis du vil have godtgørelse.

Som udgangspunkt er olieafgift ved fremstilling af elektricitet ikke omfattet af de normale godtgørelsesregler i olieafgiftsloven. Der er dog den undtagelse, at der ydes afgiftsgodtgørelse for den diesel, der medgår til fremstillingen af egen elektricitet.

Udgangspunktet er, at der skal bruges ufarvet diesel til fremstilling af elektricitet.

Der er dog kommet en udmelding fra skattestyrelsen om, at man i landbrugsvirksomheder må bruge farvet diesel til fremstilling af elektricitet, og her vurderes det, at denne praksis også indbefatter brugen af olie til generatorer, der kun fremstiller elektricitet til eget brug.

Det forklarer skatterådgiver i VKST Malene Larsen, der herunder kommer med en redegørelse over reglerne:

Virksomheden skal være registreret efter elafgiftsloven

Virksomheden skal være registreret efter elafgiftsloven for at kunne få godtgjort olieafgift. Dog er noget elektricitet undtaget fra elafgift.

Som hovedregel omfatter ovenstående, at det er elektricitet fremstillet på produktionsanlæg med en kapacitet over 150kW. Det vil dermed sige, at elektricitet fremstillet på anlæg med en kapacitet under 150kW i udgangspunktet er fritaget for elafgift.

Men – der er altid en undtagelse for reglen. Derfor kan anlæg med en mindre kapacitet i visse tilfælde alligevel godt anses for at fremstille afgiftspligtig elektricitet. Det er en betingelse, at den fremstillede elektricitet er helt eller delvist godtgørelsesberettiget jf. elafgiftsloven. Er dette opfyldt, kan virksomheden registreres for elafgift.

Læs også: Husker du at få fradrag for den diesel du bruger i traktoren?
Læs også: Husker du? Få godtgørelse af din elafgift

Følgende anlæg har derfor mulighed for at blive registeret for elafgift:

  • Produktionsanlæg med en kapacitet på 150 kW eller derover
  • Anlægget har en kapacitet mellem 50-150 kW og har en årlig produktion på 50.000 kWh
  • Anlægget er stationært og har kontinuerlig fremstilling af elektricitet. Her er der ingen kapacitets- eller produktionskrav

Det skal understreges, at der ved anvendelse af diesel til fremstilling af egen elektricitet, kun er tale om farvet diesel og ikke fyringsolie.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at bruger man den farvede diesel fra tanken, som også bruges til landbrugsmaskinerne, skal man huske at måle af, hvor meget der er taget til brug for fremstilling af elektricitet.

Kontinuerligt brug og stationær generator

Kontinuerlig fremstilling af elektricitet betyder, at det skal være generatoren, som er den primære energikilde, før den kan anses for at have en funktion, der gør den kontinuerlig.

Dog har Landsskatteretten anerkendt, at det på landbrugsvirksomheder ofte er således, at en generator er et supplement til den egentlige energikilde. Derfor kan der argumenteres for, at der er tale om kontinuerligt brug, når generatoren f.eks. kører fast efter produktionsmæssigt behov.

Når der skal tages stilling til, om generatoren er stationær, skal det ske ud fra beskrivelsen fra forhandleren. Er en generator f.eks. spændt på en trailer eller monteret med hjul, er den ikke stationær, men flytbar.

100% godtgørelse på olieafgiften

Efterlever virksomheden betingelserne for at kunne få godtgjort olieafgiften, kan olieafgiften godtgøres 100%. Det er kun olieafgiften, som kan godtgøres og f.eks. ikke CO2-afgift eller eventuelle svovlafgift.


Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Malene Larsen på telefon  2337 2778 eller en anden rådgiver i skattegruppen.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.