Gødningskvittering i forbindelse med overførsel af husdyrgødning

17. august 2023

Vær opmærksom på, at som noget nyt i 2022/23-gødningsregnskabet, er det IKKE nok med et papirskrevet Skema B1.

Kvitteringen for overførsel mellem 2 landmænd, skal nu gøres elektronisk i selvbetjening under landbrugsstyrelsen.

Fra gødningsplanperiode 2022/2023, skal al dokumentation angående overførsel af husdyrgødning mellem landmænd foregå elektronisk.

Den elektroniske indberetning af overførslen, sker via landbrugsstyrelsens selvbetjening, hvor afsætter af husdyrgødningen opretter et skema med anførsel af:

  • Gødningstype
  • Kvælstofudnyttelse
  • Antal kg kvælstof
  • Antal kg fosfor
  • Fosforloft
  • Husdyrgødning overført via græssende dyr?
  • Husdyrgødning overført via græssende dyr til MVJ 0N areal eller til udlandet?
  • Indgår i produktionsmæssig sammenhæng?
  • Økologisk gødning?

Billede 1, viser skærmdump af de oplysninger der skal bruges til elektronisk dokumentation for overførsel af husdyrgødning.

Billede 1: Skærmdump af billede fra selvbetjening (Landbrugsstyrelsen)

Din konsulent er behjælpelig med den elektroniske overførsel

Vi er som konsulenter behjælpelige med dette, hvilket som ved indsendelse af fællesskema 2023, kræver en fuldmagt fra landmanden for at vi kan tilgå programmet på landmandens vegne. Det er vigtigt at få indsendt disse skema til Landbrugsstyrelsen i perioden 01.09.2023 – 31.03.2024, men også vigtigt at indberetningen ikke bliver udfærdiget i de sidste dage inden den endelige frist for indsendelse af gødningsregnskabet.

Husk at kvittere elektronisk for modtagelsen

Når oplysningerne vedr. leverancen er udfyldt, og indsendt, er det vigtigt at modtager af husdyrgødningen ligeledes logger på selvbetjeningen og godkender denne overførsel.

Fristen for denne elektroniske overførsel er d. 31.03.2024, hvilket samtidigt er fristen for indsendelse af gødningsregnskabet for perioden 2022/2023.

Hvis der er yderligere spørgsmål, så kontakt din konsulent

Skrevet af Per Jensen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)