Græsningssæsonen starter nu

14. april 2023

Som udgangspunkt starter græsningssæsonen for kvæg her d. 15. april og løber frem til 1. november.

I afsnittet om kvæg i Vejledning for økologisk jordbrugsproduktion 2023 står der:

”Kvæg skal have adgang til græsningsarealer, når forholdene tillader det. I Danmark betyder det, at de som udgangspunkt skal have adgang til græsningsarealer i græsningsperioden. For kvæg er græsningsperioden fra 15. april til 1. november, for ungdyr i alderen 6-12 måneder er den fra 1. maj til 1. november og for kalve mellem 4 og 6 måneder er den fra 1 maj til 1. september. Småkalve under 4 måneder kan opstaldes indendørs i græsningsperioden.”

”Opdræt skal være baseret på størst mulig anvendelse af græsarealer. Du skal derfor tilrettelægge den daglige drift, for eksempel fodring på stald, adgang til drikkevand og malkning, så du sikrer, at alle dyr så vidt muligt afgræsser.”

Græsning i de nævnte perioder, skal ske når forholdene tillader detHvis forholdene ikke tillader det, er det meget vigtigt at det bliver noteret i logbogen. Det kan f.eks. suppleres med at man tager et billede af de faktiske forhold.  Et argument for at undlade græsning kunne være ekstraordinære store nedbørsmængder, et meget koldt forår der hindrer græsvækst eller en lang tørkeperiode.

Landbrugsstyrelsen har d. 3. april udsendt en meddelelse der især henvender sig til de økologiske mælkeproducenter. Her skriver man bl.a.:

”Hvis du derimod har arealer, der er vandlidende hvert forår og efterår, udgør det ikke et forhold, som giver mulighed for at holde dyrene på stald, idet dette ikke kan siges at skyldes atypiske vejrforhold.”

”Begrænsninger i afgræsning, som begrundes i management, er som udgangspunkt ikke gyldige begrundelser. Det er derfor, som udgangspunkt, ikke i overensstemmelse med økologireglerne at holde bedriftens kreaturer på stald fra først på eftermiddagen, fordi der er lang afstand mellem bedriftens stald og græsgange, eller pga. andre logistiske og managementmæssige forhold på bedriften. Begrundelser vedrørende bedriftens staldsystem, fodringpraksis, malkningspraksis, dyreantal mv. er som udgangspunkt ikke forhold, som kan legitimere begrænsninger i dyrenes adgang til græsning i græsningsperioden.”

Hvor meget skal dyrene på græs dagligt i græsningsperioden

Tidligere har man haft en regel om at man som minimum skulle afgræsse 6 timer om dagen. EU’s økologiforordning giver ikke længere mulighed for at have en regel om et bestem antal timer. Derfor bliver det op til økologikontrollen at vurdere på hver enkelt ejendom, om reglerne om græsning er overholdt.

Ved et kontrolbesøg kan den konkrete vurdering f.eks. inddrage følgende forhold:

  • Er bedriftens afgræsningsstrategi baseret på at give kreaturerne permanent adgang til græsning, når forholdene tillader det?
  • Er det samlede areal, der er udlagt til afgræsning, realistisk i forhold til antallet af dyr?
  • Hvis der er perioder af døgnet, hvor dyrene er lukket inde i stalden, er årsagen hertil da velbegrundet?
  • Har dyrene adgang til græsning i tidsrum, hvor det passer dyrenes adfærd at afgræsse eller er det alene fodrings- og malkerutinerne, der bestemmer, hvornår de har adgang?
  • Tages der slæt på afgræsningsmarkerne, inden kreaturerne får adgang til dem?
  • Er græsarealerne attraktive, og ligger de i realistisk afstand fra stalden?

Det vigtigste er, at hver enkelt bedrift har en plan for hvordan afgræsning skal foregå. Udgangspunktet er teksten i økologivejledningen, hvor Landbrugsstyrelsen vurderer at et græsningsareal på 0,1 til 0,2 ha pr. ko på sædskiftearealer normalt vil opfylde malkekoens ernæringsmæssige behov i græsningsperioden.

Hvis man så ”oversætter” det til praksis er det min vurdering at der skal være adgang til 0,1 ha i maj og frem til 15. juni (1. slæt), 0,15 ha pr. ko fra 15. juni til 31. juli og minimum 0,2 ha pr. ko resten af sæsonen.

VKST hjælper meget gerne med at udarbejde en plan for hvordan afgræsning kan foregå på din bedrift.

Jeg har aftalt med Jesper Hagelund fra kvægrådgivningen, at vi én af de kommende dage sætter os sammen for at udarbejde en skabelon for en sådan afgræsningsplan. Planen vil indeholde en oversigt over græsningsarealer og slætarealer på et bestemt tidspunkt, så den kan fremvises ved et kontrolbesøg. Hvis du gerne vil have udarbejdet en sådan plan, skal du henvende dig til Jesper Hagelund på tlf. 40366229.

De nye regler om græsning trådte allerede i kraft sidste år. På landsplan har vi dog ikke noget kendskab til at der er kommet afgørelse på evt. kontrolsager fra 2022. Hvis der har været bemærkninger på din bedrift vedr. græsning i 2022, vil vi meget gerne have indsigt i dem, så vi har et indblik i hvad kontrollen fokuserer på.

Med venlig hilsen

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Carsten Hvelplund Jensen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)