Db Tjek og kapacitetstjek

DB Tjek og kapacitetstjek

Med et DB Tjek Gris eller et kapacitetstjek i griseproduktionen får du overblik over, hvor du tjener pengene, og hvad du skal stramme op på.

Uanset om du vælger DB Tjek eller kapacitetstjek, handler det om at optimere bedriften ud fra konkret viden om, hvad der skaber de bedste tal på bundlinjen.

Vores griserådgivere står klar til at besvare spørgsmål omkring DB Tjek og kapacitetstjek i griseproduktionen. Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Gitte Hansen på tlf. 2163 0397 eller Rikke Espersen på tlf. 6155 5649

Få styr på dit DB og få en bedre bundlinje med et DB Tjek eller kapacitetstjek

DB Tjek Gris

Som professionel griseproducent er det nødvendigt at styre efter omkostningerne og ikke kun efter produktionsresultatet – derfor er DB Tjek et effektivt styringsværktøj i griseproduktionen.

DB Tjek Gris er en opgørelse af indtægter og omkostninger lavet ud fra p-kontrol og regnskabsdata. Derudover er DB Tjek et værktøj, der benchmarker dit dækningsbidrag med sammenlignelige besætninger. Det giver dig en god analyse af produktionens stærke sider, som I kan fastholde, samt de svage sider, hvor der er mulighed for forbedring. Samlet set får du et overblik over det økonomiske potentiale i besætningen.

Med et DB Tjek får du:

  • Benchmark af effektivitet, salgspris, stykomkostninger og dækningsbidrag
  • Mulighed for et samlet overblik over kapital og kapacitetsomkostninger og dermed fremstillingsprisen pr. gris
  • En udførlig handlingsplan

Du får dermed mulighed for helt præcist at fastlægge, hvad du tjener på de produkter du sælger – efter fradrag, fragt m.m. Tilsvarende kender du de præcise omkostninger – inklusiv indkøb og arbejdstid.

Når talmaterialet står klart, gennemgås det gerne sammen med dine medarbejdere, så alle får fokus på indtjening og omkostninger, og VKST hjælper med at opsætte mål og handlingsplaner, der kan igangsættes i virksomheden med det samme. DB Tjek Gris kører på landsplan hvert halve år, men det er også muligt at få analyseret sit materiale, når behovet er der.

Kapacitetstjek

Et kapacitetstjek i griseproduktionen tager udgangspunkt i din fysiske kapacitet i stalden, miljøgodkendelsen og i dine afsætningskontrakter. Ud fra det finder vi den begrænsende faktor, som efterfølgende optimeres, så der generes størst muligt indtjening i anlægget samlet set. Med et kapacitetstjek kender du:

  • Den reelle kapacitet i staldanlægget
  • Den strategi der skal til for at genererer den største indtjening.

Vil du vide mere om enten DB Tjek til grise eller kapacitetstjek, så står vores griserådgivere klar til at hjælpe dig. Har du spørgsmål, eller vil du gerne i gang med et forløb, så kontakt gerne Gitte Hansen på tlf. 2163 0397 eller Rikke Espersen på tlf. 6155 5649.

Det er dumt at bruge penge på noget, der ikke er nødvendigt, og omvendt ikke at bruge penge på noget, som vi rent faktisk burde.

DB Tjek / Mikael Andersen / Slagelse

Analysen med DB Tjek har vist os, at vi simpelthen lå for højt på diverse-posten, når vi sammenligner os med andre svineproducenter

DB Tjek / Frank Thulsted / Frihedslund Læregård

Det giver os en rigtig god fornemmelse af virksomhedens udvikling og potentiale, og så vi er sikre på at fastholde vores konkurrenceevne.

DB Tjek / Mikael Andersen / Slagelse

Vi bruger DB Tjek til at have et præcist styringsredskab, så vi kan følge økonomien i vores svineproduktion

DB Tjek / Frank Thulsted / Frihedslund Læregård

Tilbagebetalingen er kort, da vi allerede nu kan se, at vores regning er blevet meget mindre.

DB Tjek / Mikael Andersen / Slagelse

DB Tjek Gris er dit værktøj til en bedre bundlinje

Læs også om

Foderet er ikke bare afgørende for tilvækst og sundhed. Det er vores erfaring, at der også er mange penge at spare ved at kigge foderforbrug- og sammensætning efter i sømmene, da foder er den største omkostning i griseproduktionen.

Gitte Hansen

Rikke Holm Espersen