Erfa-gruppe møde i stalden

Erfa-grupper til griseproduktion

I VKST Griserådgivning har vi stor succes med at tilbyde erfagrupper og fokusgrupper inden for alle områder af griseproduktion og på alle medarbejderniveauer.

I en erfa-gruppe får du mulighed for at sparre med andre og får en rådgivers indspil i et forum, hvor I kender hinanden, og derfor er trygge ved at spørge eller kommentere ideer og forslag fra hinanden.

Erfa-grupperne har typisk 8-12 deltagere og deltagerne mødes 3-4 gange om året.

Netværk og kompetenceudvikling af ejere og medarbejdere

Erfa-grupper til alle behov

I griserådgivningen er der en erfa-grupper til alle områder af griseproduktionen og til alle medarbejdere uanset stilling. Du kan blandt andet finde en økonomigruppe, hvor der både deltager en griserådgiver og en driftsøkonom. Eller besøgsgrupper inden for sohold, smågrise og slagtegris.

Vi har eksempelvis disse typer erfa-grupper:

  • Produktionsorienteret erfa-gruppe for slagtegriseejere med fokus på økonomi
  • Erfa-gruppe for udenlandske medarbejdere ved smågrise, slagtegrise, grise i vækst 7kg->110kg
  • Produktionsorienteret erfa-gruppe uden økonomi for ejere, sohold 200-700 årssøer
  • Selvstændige driftsledere på sohold, der vil optimere på produktionsresultater
  • Resultatorienterede unge ledere, der er ved at etablere griseproduktion eller netop er begyndt

Fordele ved erfa-grupper

Der er mange fordele ved at deltage i en erfa-gruppe. Udover selve sparringen med kolleger og en rådgiver er udbyttet stort:

  • Du får øget faglig inspiration og motivation
  • Du deltager i faglige diskussioner vedrørende eksempelvis besætningsproblemer, men også succeshistorier
  • Du bliver en del af faglig formidling af gode tips og idéer
  • Du får etableret et fagligt netværk
  • Du får øget kompetenceudviklingen af dig selv

Mangler du en bestemt type erfa-gruppe?

Vi har mange faste Erfa-grupper der kører igen år efter år. Men vi vil også meget gerne hjælpe med at oprette en ny erfa-gruppe, hvis du føler, at der mangler en bestemt type gruppe, der matcher lige præcis dine ønsker og behov for at kunne kompetenceudvikle dig eller din medarbejder. Måske har du en god ide til en ny type erfa-gruppe? Så tag fat i din griserådgiver!

Fokusgrupper med specifikke emner

Som supplement til erfa-grupperne kan man vælge en fokusgruppe, hvor vi over en kortere periode går mere i dybden med et specifikt emne som fx foderudnyttelse eller sodødelighed.

Fokusgrupperne udbydes efter behov og kan have alt fra 2-12 deltagere.

Rådgivningspakker til griseproduktion

Læs også om

Kom fra ord til handling, når du tager vores rådgiver med i stalden. Vi ser med nye øjne på dagligdagen og rutinerne i stalden og hjælper dig med at implementere de tiltag, der skal til for, at I får effektiviseret arbejdsgange, får en bedre produktivitet samt trygge og tilfredse medarbejdere

Gitte Hansen

Tove Goldbeck Jensen