VKST hjælper med poltemanagement og øger din bundlinje

Poltemanagement

Hvis du vil øge produktionsresultatet i besætningen og reducere so-dødeligheden, så skal du starte med poltene.

Det er et overset område, hvor der kan hentes mange penge på den lange bane, hvis det hele bliver styret korrekt. Det er et råmateriale til griseproduktionen – og hvis det ikke er af en god kvalitet, så er det svært at få en optimal produktion og øge dækningsbidraget i besætningen.

Derfor anbefaler griserådgiverne hos VKST, at du får fokus på poltemanagement – og det kan vi hjælpe dig med.

Kontakt gerne griserådgiver Jette Sandager, hvis du ønsker hjælp til poltemanagement.

 

Poltemanagement giver et bedre produktionsresultat

Gå ikke på kompromis med poltene

En bedre holdbarhed hos søerne starter med et øget fokus på poltene, og på dette område vil der kunne optimeres i en del besætninger. Lidt for ofte bliver der gået på kompromis i forhold til opstaldning, fodring og ved udvælgelsen af de kommende avlsdyr, og det går ud over so-overlevelsen og produktionsresultatet.

Du køber heller ikke en ny traktor og kører den igennem saltvand, så den ruster. Det er det samme med poltene. Hvis ikke grundmaterialet er i orden, og du ikke behandler det ordentligt fra start af, så får du ikke det liv på soen, som du gerne vil have.

Poltemanagement som vigtigt værktøj i produktionen

Det er derfor vigtigt at bruge poltemanagement som et vigtigt redskab i griseproduktionen. Med poltemanagement kommer der fokus på alle de vigtige faktorer i polteforløbet, og det giver en fast procedure i forhold til blandt andet modtagekontrol, udvælgelse, opstaldningsforhold, fodertildeling og -blanding samt flushing.

Det hele skal være i orden og korrekt og fastsat efter den enkelte besætning for at kunne give et langt soliv og for at få den bedste økonomi i soholdet.

Det er altid bedre selv at kunne bestemme, hvornår soen kommer ud af soholdet, og det giver et bedre afkast i sidste ende. Og derfor skal der være øget fokus på poltemanagement.

Derfor er fodringen en vigtig del i polteforløbet

Du kan tage foderet som eksempel. De seneste afprøvninger fra Seges viser, at der er en sammenhæng mellem poltenes vægt og kuldstørrelse. Tungere polte har en højere kuldstørrelse, men samtidig har de også en lavere holdbarhed videre i forløbet. Derfor skal poltenes rygspækmål have et øget fokus fremadrettet.

At der er en sammenhæng mellem vægt og kuldstørrelse hænger godt sammen med, at der normalt ses en stigende kuldstørrelse med stigende alder. Det betyder, at nogle besætninger har valgt at skrue op for poltenes alder ved løbning for at få effekten på kuldstørrelsen.

I artiklen her kan du læse meget mere om, hvad griserådgiverne i VKST anbefaler i forhold til alder og vægt på poltene ved ved løbning samt anbefaling til foderblandinger. I artiklen får du også råd til polteflow, poltebehov samt modtagekontrol og udvælgelse.

Læs også om

Ønsker du at tjene mere per slagtegris? Og ønsker du en stabil produktivitet, klare regler og en nemmere hverdag? Så er Produktionskoncept slagtegris noget for dig!

Jette Sandager

Kim Kofoed