Produktionskoncept slagtegrise

Ønsker du at tjene mere per slagtegris? Og ønsker du en stabil produktivitet, klare regler og en nemmere hverdag? Så er Produktionskoncept slagtegris noget for dig!

Produktionskoncept Slagtegris er er projekt, der blev søsat af grisesektoreren i 2016 for at styrke slagtegriseproduktionen i Danmark.

Alle grisebesætninger i landet kan være en del af konceptet, hvis de ønsker det. Det stiller blot nogle krav til den enkelte griseproducent. Til gengæld er der stort udbytte af at være en del af konceptet.

Produktionskoncept Slagtegris stabiliserer din effektivitet og øger din indtjening

Hvad får du som griseproducent ud af det?

Her kan du se de generelle afstandskrav som er beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrbrugloven:

  • Stabil effektivitet og styrket indtjening
  • Øget motivation, fordi du oftere får nøgletal, som måler præsentationen. Herefter kan du hurtigt optimere pasning, fodring og lign. for at løse problemerne
  • Præcise mål for din besætning
  • Gennemgang af produktionskonceptet, som opsætter klare krav til tiltag i staldene
  • Mere tid til at passe grisene og lede personalet. Konceptet gør resten nemmere: En effektiv overvågning, korrekt fodring, teknik og analyser, som virker

For at sikre, at relevante faglige krav og tiltag i produktionskonceptet implementeres i besætningen, gennemføres et startbesøg ved opstart.

Derefter gennemføres løbende opfølgningsbesøg med rådgiveren, hvor der følges op på, om tiltag er implementeret og virker som forventet. Ved hvert besøg prioriteres, hvilke 5 tiltag der er vigtigst lige nu, og en gang årligt afholdes et statusmøde, hvor hele listen af krav og tiltag gennemgås for at sikre, at alle detaljer udføres.

Målsætning for Produktionskoncept Slagtegris:

Målsætningen ved at anvende Produktionskoncept Slagtegris er at opnå en høj produktivitet og dermed forbedret rentabilitet i slagtegriseeproduktionen.

Ved starten af konceptet laves der nogle delmål i besætningen for at opnå ovenstående. disse mål skal nås inden for et år. Hvad der kan opnås i den specifikke besætning, og hvor meget det betyder i kr. pr. år, udarbejdes i samarbejde mellem ejer, medarbejder og rådgiver.

Men alle deltagende besætninger har oplevet stor effekt.

Bliv en del af konceptet

Lige nu er der åbnet op for, at nye besætninger kan komme med.

Ønsker du at være en del af konceptet, eller høre mere om mulighederne, kan du kontakte griserådgiver Kim Kofoed på telefon 3051 6113 eller Gitte Hansen på telefon 2163 0397.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Landmand: Konceptet betaler sig i effektivitet

Mikael Andersen fra Asbjerggaard er en del af Produktionskoncept Slagtegris, og har været glad for deltagelsen.

– Jeg er sikker på , at udgiften ifm. Produktionskoncept Slagtegris kommer hjem i den effektivitet, vi har set en forbedring af, siger Mikael Andersen. Se videoen med Mikael på SEGES hjemmeside her.

Du kan også læse meget mere om selve projektet, konceptet og de krav, der stilles og selve forløbet på SEGES hjemmeside her.

Læs også om

Foderplanlægning bør altid tage udgangspunkt i den enkelte hests behov. Hvis du fodrer til behov og ikke mere end til behov, kan du spare penge i den lange ende, og din hest vil trives.

Gitte Hansen

Kim Kofoed