Produktionskoncept smågrise

Ønsker du at tjene mere per smågris? Og ønsker du en stabil produktivitet, klare regler og en nemmere hverdag? Så er Produktionskoncept smågrise noget for dig!

Produktionskoncept Smågrise er er projekt, VKST har overført fra den populære forgænger Produktionskoncept Slagtegris, der blev søsat af grisesektoreren i 2016 for at styrke slagtesgriseproduktionen i Danmark.

Alle grisebesætninger i landet kan være en del af konceptet med smågrise, hvis de ønsker det. Det stiller blot nogle krav til den enkelte griseproducent. Til gengæld er der stort udbytte af at være en del af konceptet.

Øg din indtjening på smågrisene med Produktionskoncept Smågrise

Hvad får du som griseproducent ud af det?

Konceptet med slagtegris har vist meget positive resultater og større økonomisk udbytte, og derfor har griserådgiverne i VKST valgt at overføre konceptet til smågrisene, så der også kan blive sat fokus på at få optimeret og tjent flere penge på den kategori, da der er et kæmpe økonomisk potentiale hos smågrisene, der ikke bliver udnyttet.

Og udbyttet hos smågrisene kan ligesom hos slagtegrisene også blive stort:

  • Stabil effektivitet og styrket indtjening
  • Øget motivation, fordi du oftere får nøgletal, som måler præsentationen. Herefter kan du hurtigt optimere pasning, fodring og lign. for at løse problemerne
  • Præcise mål for din besætning
  • Gennemgang af produktionskonceptet, som opsætter klare krav til tiltag i staldene
  • Mere tid til at passe grisene og lede personalet. Konceptet gør resten nemmere: En effektiv overvågning, korrekt fodring, teknik og analyser, som virker

Du skal som griseproducent være klar på at investere tid i dine smågrise for at projektet lykkedes. Vi hjælper dig med at skabe den samme motivation, glæde og gejst, der er hos søerne, til smågrisene, så vi sammen kan øge indtjeningen på smågrisene også.

For at sikre, at relevante faglige krav og tiltag i produktionskonceptet implementeres i besætningen, gennemføres et startbesøg ved opstart.

Derefter gennemføres løbende opfølgningsbesøg med rådgiveren, hvor der følges op på, om tiltag er implementeret og virker som forventet. Ved hvert besøg prioriteres, hvilke 5 tiltag der er vigtigst lige nu, og en gang årligt afholdes et statusmøde, hvor hele listen af krav og tiltag gennemgås for at sikre, at alle detaljer udføres.

Målsætning for Produktionskoncept Smågrise:

Målsætningen ved at anvende Produktionskoncept Smågrise er at opnå en højere produktivitet og dermed forbedret rentabilitet i smågriseproduktionen.

Ved starten af konceptet laves der nogle delmål i besætningen for at opnå ovenstående. Disse mål skal nås inden for et år. Hvad der kan opnås i den specifikke besætning, og hvor meget det betyder i kr. pr. år, udarbejdes i samarbejde mellem ejer, medarbejder og rådgiver.

Konceptet er endnu helt nyt i forhold til smågrisene, men har kørt længe på slagtesvinene, og her har alle deltagende besætninger oplevet stor effekt.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Bliv en del af konceptet

VKST har netop nu søsat konceptet med smågrise, og derfor søger vi nu producenter, der har lyst til at deltage i konceptet, og som har lyst til at udnytte det kæmpe potentiale, der ligger i smågrisene.

Ønsker du at være en del af konceptet, eller høre mere om mulighederne, kan du kontakte griserådgiver Kim Kofoed på telefon 3051 6113 eller Gitte Hansen på telefon 2163 0397.

Læs også om

VKST sætter kampen ind på at forbedre so-overlevelsen i de østdanske besætninger. Vi vil gerne holde længere på søerne, hvilket både øger arbejdsglæden i hverdagen og den samlede indtjening fra griseproduktionen.

Gitte Hansen

Kim Kofoed