SoLiv 2.0

I VKST sætter vi, i samarbejde med SEGES, fokus på SoLiv 2.0 og sætter kampen ind på at forbedre so-overlevelsen i de østdanske besætninger. Vi vil gerne holde længere på søerne, hvilket både øger arbejdsglæden i hverdagen og den samlede indtjening fra griseproduktionen.

“Soen længe leve” sætter fokus på, hvor og hvornår i cyklus du mister dine søer? Hvad er det økonomiske gevinst ved selv at bestemme, hvornår dine søer skal forlade besætningen?

Gennem tæt samarbejde med medarbejderne i besætningen, og god kommunikation med solivsgeneralen, sætter vi mål for overlevelsen og sørger for at der fremadrettet bliver holdt fast i gode resultater.

Vær med i SoLiv 2.0 og forøg so-overlevelsen i din besætning

Stort økonomisk potentiale med SoLiv 2.0

Der er et stort økonomisk potentiale i at forbedre overlevelsen i sobesætningen. Ved at reducere dødeligheden med blot 2%, er der en gevinst på 100 kr./ årsso pr. år. Er besætningen på 1.000 søer, så forbedres bundlinjen med 100.000 kr. Kan dødeligheden reduceres yderligere, er der endnu flere penge at tjene.

Ud over det økonomiske aspekt skal vi også være klar over, at netop sodødeligheden er skarpt overvåget fra det omgivende samfund, så derfor skal vi have dødeligheden ned i den enkelte besætning, inden der kommer indgriben udefra.

Når projektet er i gang: Du skal vælge en SoLiv-general

SoLiv er et samarbejde mellem besætning, rådgivere og dyrlæger, der sætter fokus på at forøge sooverlevelsen i besætningen. Det indledes med et besøg, der via en spørgeramme klarlægger din besætnings problemstilling.

For at forbedre overlevelsen for søerne, skal vi have fat i hele produktionslinjen fra udvælgelse/opstaldning af polten og videre gennem anlægget.

Det er en fælles opgave for hele teamet i stalden, når der sættes fokus på dette område.

For at sikre, at alle arbejder i samme retning, skal du have udnævnt en SoLivs-general i besætningen. Denne general skal være tovholder, som sikrer at fælles tiltag/handlinger bliver implementeret som aftalt.

To muligheder: Tilbud om en samlet løsning

VKST Griserådgivning tilbyder to forskellige pakker, hvor du kan vælge den pakke, der matcher dig og din besætning bedst. Opfølgningen vil foregå med månedlige opfølgninger af opnåede resultater. Formen på opfølgningen aftales individuelt. Det kunne være virtuelle møder, telefonopkald, eller hvad der passer bedst til besætningen.

Varigheden af SoLiv 2.0 er besætningsafhængigt. Vi følger jer til dørs i jeres mål. Vi forventer at projektet vil vare 1,5 til 2 år.

Se prisen på de to pakker længere hernede på siden.

Vi har planen klar til at køre SoLiv 2.0 i din besætning. Har du hæren klar til at gå i kamp? Er din SoLivs-general udnævnt? Kontakt os for nærmere information og opstart!

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Med SoLiv sætter vi kampen ind på at forbedre sooverlevelsen

Fordele ved SoLiv 2.0

  • Fastholder og følger op på  at reducere sodødeligheden via et intensivt forløb over en given periode
  • Forløbet stopper først, når målet er nået
  • Der bliver tilført ressourcer udefra via rådgivere, som sætter nye perspektiver og løsningsforslag i fokus
  • Stort økonomisk potentiale

Hvad er dit udbytte?

  • Mere effektiv udskiftning af besætningen
  • Du bestemmer, hvilke søer der skal sættes ud
  • Du kan beholde de bedste søer og sætte de ringeste ud
  • Økonomisk udbytte: For hver 1% sodødeligheden reduceres, tjenes der ca. 50 kr. pr. årsso
Få hjælp til at nedbringe so-dødeligheden i din besætning med SoLiv 2.0

Læs også om

Med en kornanalyse ved du præcist, hvad proteinindholdet er, og du sikrer at bruge den korrekte mængde i foderet, og du får et retvisende grundlag at blande ud fra. Dermed opnår du den bedst mulige produktivitet i stalden og dermed også det bedste dækningsbidrag.

Jette Sandager

Gitte Hansen

Tove Goldbeck Jensen