Gylleprioritering i kløvergræsmarkerne

3. februar 2022

Næste græssæson står for døren og det er nu vi skal bestemme os for hvordan gyllen skal tildeles. Markens kløverindhold er vigtig at have fokus på. Et højt kløverindhold betyder en ensilage af høj kvalitet og et lavere gødningsbehov i græsmarken.

Første skridt: Tag et kig i marken
Når der skal tildeles gylle til kløvergræsmarkerne er der flere ting man bør være opmærksom på. Først og fremmest er det vigtigt, at have kendskab til den plantebestand der er i marken. Hvis du så mit webinar ”Skift kraftfoder ud med kløvergræs”, er du klar over at den grundige gennemgang bør foregå i efteråret, da det er her vi bedst kan vurdere markernes tilstand og kløverindhold. I det tidlige forår kan vi så vurdere hvor godt især kløveren har overvintret. Grav en kløverplante op i det tidlige forår og se om der er begyndende vækst i rødderne.

Kløvergræsmarkernes gødningsbehov afhænger af følgende faktorer:

  • Kløverprocent
  • Græsblanding
  • Græsmarkens alder og plantebestand

Kløverprocentens betydning
For at opnå et højt proteinindhold, samt en høj fordøjelighed bør kløverens vækst være af højeste prioritet. Det er nemlig kløveren der i høj grad bidrager med protein. Derudover er det i forsøg påvist at stigende kløverindhold, betyder stigende fordøjelighed af den samlede ensilage, hvorfor man også vil opleve en ydelsesstigning. At fokusere på en høj kvalitet af kløvergræs, kan betyde at man i sidste ende kan spare penge på dyrt indkøbt kraftfoder.

Giv gyllen til marker med lavt kløverindhold og godt potentiale
Hos de fleste økologer er kvælstof en begrænsende faktor, selv om man har husdyrhold. Derfor er det vigtigt at tildele gødning til de marker, hvor vi ser det højeste respons. Kløverprocenten er som nævnt tidligere, afgørende for kvælstof responsen. Jo mere kløver der er i marken, jo mindre får man ud af at tilføre gødning.
Da vi gerne vil bevare en høj kløverandel, skal gyllen prioriteres til de ældre marker, frem for 1. års markerne. Tildeling af gødning til 1. slæt i 1. års marker, har især vist at have en negativ indflydelse på kløverandelen man ser i marken senere.
Økologiske gødningsforsøg med tildeling af gylle til kløvergræs har vist at der i blandingerne Ø22 og Ø42 ses en høj andel hvidkløver i ugødede parceller efter 1. slæt, hvorimod de gødede parceller indeholdt en markant lavere andel. Især hvidkløver påvirkes negativt af høje gødningsniveauer, hvorimod rødkløver er mindre påvirket. Derfor ser vi også at blanding Ø42 har det største udbyttepotentiale med høj kvælstoftildeling, da den både indeholder rød- og hvidkløver, modsat Ø22 der kun indeholder hvidkløver.
Vi anbefaler derfor at gødningen til 1. slæt prioriteres til ældre (2. års>) slætmarker med godt potentiale (stor plantebestand). Det er formentlig også her vi har haft den største fraførsel ved høst året før og der med det største behov efterfølgende år.
Blandinger som Ø22 der ofte anvendes til en kombination af slæt og afgræsning, bør også tilgodeses til 1. slæt, hvis der er taget mange slæt året forinden. Især hvis kløverbestanden vurderes til at være lav i det tidlige forår. Har marken kun været anvendt til afgræsning (især i den sidste halvdel af året), vil behovet efterfølgende forår være mindre, delvist pga. lavere fraførsel, men også pga. tilførsel af gødning og urin ved afgræsning.

Vejret og færdsel i marken i foråret
Vi har i nogle år haft nogle lange kolde forår og i nogle områder af landet har det også været meget vådt og derfor svært at komme tidligt ud med gyllen.
Det er vigtigt at vurdere om marken er for våd til at køre i, da det kan skabe store strukturskader og nedsætte udbyttet af 1. slæt væsentligt.
Har du d. 1. april stadigvæk ikke haft mulighed for at køre gylle ud til 1. slæt, anbefaler vi at du helt undlader at køre ud. Når græsset er i vækst, vil der være en større bladmasse i marken og derfor større risiko for tilsmudsning af afgrøden.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Sophie T. Ranvig

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.