Har du husket at bestille? Derfor er det vigtigt at udtage N-min-prøver nu

11. december 2023

Selvom gødningspriser igen har fundet et fornuftigt leje, så er det stadig meget relevant at få udtaget N-min prøver. Måske er markens kvælstofbehov til vårsæden ikke så stort som du tror. N-min prøver kan være med til at give dig svaret.

N-min-prøver kan fastlægge dit behov

N-min prøver udtages i 0,5 m til 0,75 m dybde og fastlægger plantetilgængeligt kvælstof i rodzonen. Det er vigtigt at kende markens forfrugtshistorie f.eks. forfrugt, tildeling af husdyrgødning og konditionen af en eventuelt efterafgrøde.

Gode forfrugter er raps, ærter, og græsblandinger eller frø med kløver, og ofte er der mere N tilbage, end man umiddelbart skulle tro.

Det forklarer Jimmi Abrahamsen, der er planteavlskonsulent i VKST og ansvarlig for udtagning af N-min- og jordprøver.

N-min er et godt styringsværktøj i afgrøder, hvor kvaliteten har betydning for afregningen

-N-min er et udtryk for den mængde nitrat- og ammoniumkvælstof, der findes i rodzonen og er derfor et godt redskab til fast­sættelse af markernes kvælstofbehov. N-min er et godt styringsværktøj i afgrøder, hvor kvaliteten har betydning for afregningen, f.eks. maltbyg, forklarer Jimmi Abrahamsen.

N-min prøver giver indsigt i det aktuelle kvæl­stof­niveau på den enkelte mark, hvor­med det synlig­gøres, hvilke marker der er rigelig forsynet eller mangler kvælstof.

-Derfor er det en fordel at få taget N-min analyser nu, så kvælstof­kvoten kan fordeles optimalt mellem afgrøderne og mellem de enkelte marker på bedriften, siger Jimmi Abrahamsen.

Udtagning og bestilling af N-min-prøver

Hvis vejret tillader det, påbegyndes udtagningen af N-min prøverne sidst i januar måned. Hvis du skal have udtaget N-min-prøver, skal du derfor bestille senest den 12. januar 2024.

Ordrerne udtages i bestillingsrækkefølgen.

Når vi hos VKST udtager prøven, er prisen for én N-min prøve (mindst 16 delprøver pr. prøve) 1.900 kr. Skal du have taget flere, koster de efterfølgende prø­ver 1.600 kr. pr. prøve. Er marken behandlet ensartet, er der normalt kun behov for én prøve pr. mark.

Vil du selv udtage prøven er prisen 1.095 kr. pr prøve – uanset antal. Der vil være mulighed for at låne et spyd på planteavlskontoret. Selvudtagere skal aflevere deres prøver senest den 12. februar, så de kan sendes til analyse sammen med de andre N-min prøver.

På baggrund af dine oplysninger og N-min prøven får du en anbefaling til kvælstoftilførsel til den enkelte mark. Du vil derfor få tilsendt et skema, du skal udfylde med markens historik. Der skal udfyldes et skema pr. mark.

Bestillingen af N-min prøver skal ske på mail til Jimmi Abrahamsen jia@vkst.dk.

Læs mere om N-min- og jordprøver på vores hjemmeside her.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.